Изработване работен проект за ремонт и ремонт/ рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ* система в гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изработване работен проект за ремонт и ремонт/ рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ* система в гр. Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003"по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г"

*ВКМ – въздушно контактна мрежа"

 Документация за участие 3.04 MB

Образци на документи 7.25 MB

Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB 

Разяснения по процедурата от 04.11.2013 906.95 KB

Разяснения по процедурата от 11.11.2013 - част 1 663.2 KB

Разяснения по процедурата от 11.11.2013 - част 2 260.35 KB

Разяснения по процедурата от 12.11.2013 347.82 KB

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дата: 11/11/2013
Час: 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/11/2013
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/11/2013
Час: 10:00
Място: "Тролейбусни превози" ЕООД, кв. Индустриален", Тролейбусно депо

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали