Извършване на строително монтажни работи по проект: „Сграда за образователни, здравни и социални дейности - преустройство на съществуваща сграда на детска градина в УПИ I- 253, кв.15, гр. Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Извършване на строително монтажни работи по проект: „Сграда за образователни, здравни и социални дейности - преустройство на съществуваща сграда на детска градина в УПИ I- 253, кв.15, гр. Стара Загора""

Образци на документи 280.91 KB

Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB   

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 06/06/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/06/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/06/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали