Извършване на строително монтажни работи по проект: „Транспортно – логистичен център към Община Стара Загора – преустройство на заведение за бързо обслужване /Бистро/ УПИ II 3560, кв. 1004, гр.Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Извършване на строително монтажни работи по проект: „Транспортно – логистичен център към Община Стара Загора – преустройство на заведение за бързо обслужване /Бистро/ УПИ II 3560, кв. 1004, гр.Стара Загора"

Образци на документи 223.45 KB

Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB   

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 25/06/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 02/07/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/07/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали