Обява за организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано с Министерство на труда и социалната политика споразумение за 2014 г. по Проект „Красива България".  

Курсът за професионално обучение е по специалността: „Външни облицовки и настилки", код по СППОО 5820307, за придобиване на втора група квалификационна степен.

Общият брой на курсистите е 14. Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни). Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600 лева.

Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта.

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи чрез избор на кандидат, предложил най-ниска цена.

Формуляри/документи за кандидатстване могат да се получат до 17.30 ч. на 11.04.2014 г. от Община Стара Загора.

Офертите се приемат до 15:00 ч. на 17.04.2014 г. в сградата на Община Стара Загора. Те следва да бъдат запечатани в плик с надпис: „Предложение за извършване на услуга с предмет: Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Външни облицовки и настилки", с код по СППОО: 5820307, за придобиване на втора група квалификационна степен".

Допълнителна информация за организирането и провеждането на курса за професионално обучение може да се получи от Община Стара Загора на тел.: 042 614813; лице за контакт: Мария Веселинова Боянова.

 

Обява 253.43 KB

Техническо задание 254.38 KB

Приложения 76.53 KB

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали