Обява за организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано с Министерство на труда и социалната политика споразумение за 2014 г. по Проект „Красива България".  

Курсът за професионално обучение е по специалността: „Външни облицовки и настилки", код по СППОО 5820307, за придобиване на втора група квалификационна степен.

Общият брой на курсистите е 14. Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни). Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600 лева.

Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта.

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи чрез избор на кандидат, предложил най-ниска цена.

Формуляри/документи за кандидатстване могат да се получат до 17.30 ч. на 11.04.2014 г. от Община Стара Загора.

Офертите се приемат до 15:00 ч. на 17.04.2014 г. в сградата на Община Стара Загора. Те следва да бъдат запечатани в плик с надпис: „Предложение за извършване на услуга с предмет: Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Външни облицовки и настилки", с код по СППОО: 5820307, за придобиване на втора група квалификационна степен".

Допълнителна информация за организирането и провеждането на курса за професионално обучение може да се получи от Община Стара Загора на тел.: 042 614813; лице за контакт: Мария Веселинова Боянова.

 

Обява 253.43 KB

Техническо задание 254.38 KB

Приложения 76.53 KB

Горещ телефон
за сигнали