Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна станция "Стара Загора", къмпинг „Каваците", гр. Созопол

Размер на шрифта: A A A

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
 „Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна станция "Стара Загора", къмпинг „Каваците", гр. Созопол"

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите 512.84 KB

Проект на договор 383.99 KB

Образци на документи 55.19 KB

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 06/06/2014
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 30/05/2014

Горещ телефон
за сигнали