Архив


Извършване на основен ремонт на съществуващ обект: Детска градина №68 „Патиланско царство", УПИ I-дет. заведение-5089, кв. 442 в, гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на основен ремонт на съществуващ обект: Детска градина №68 „Патиланско царство", УПИ I-дет. заведение-5089, кв. 442 в, гр. Стара Загора."          СРОК…

Доставка на оборудване - офис техника по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на оборудване /офис техника/ по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"        - указания…

Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара…

Изграждане на отливен канал за дъждопреливник № 1, кв. Зора, гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Изграждане на отливен канал за дъждопреливник № 1, кв. Зора, гр. Стара Загора"              СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 10/06/2013Час: 17:30 СРОК…

Извършване на строително монтажни работи за изграждане на обект „Детска градина и ажурна ограда" в УПИ ІІІ 219 за детска градина, кв. 45, гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на строително монтажни работи за изграждане на обект „Детска градина и ажурна ограда" в УПИ ІІІ 219 за детска градина, кв. 45, гр. Стара Загора."  …

Извършване на ремонт на съществуващ обект: Детска ясла № 3 „Маргаритка", УПИ I-дет. заведение-4956, кв. 442, гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на ремонт на съществуващ обект: Детска ясла № 3 „Маргаритка", УПИ I-дет. заведение-4956, кв. 442, гр. Стара Загора."               …

Избор на изпълнител за информация и публичност по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител за информация и публичност по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003" по схема за…

Доставка на компютърна техника

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на компютърна техника"              СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНАДата: 17/05/2013СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 27/05/2013Час:…

Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора", в изпълнение на договор за предоставяне…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали