Доставка на оборудване по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на оборудване /офис техника/ по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"         …

Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора"

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора", финансиран по процедура…

Изготвяне на концесионни анализи за предоставяне на концесия върху обект - публична общинска собственост

ПОКАНА относно: Изготвяне на концесионни анализи за предоставяне на концесия върху обект - публична общинска собственост: Парк "Станционна градина", гр. Стара Загора Ценовите предложения следва да бъдат представени в срок…

Доставка на бетонни блокчета, бетонни тухли, бетонни плочи, пътни и градински бордюри и градински бетонов елемент тип „стъпало"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на бетонни блокчета, бетонни тухли, бетонни плочи, пътни и градински бордюри и градински бетонов елемент тип „стъпало"         …

Център за временно настаняване - преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, от кв. 524, гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЕКТ: СТРОИТЕЛСТВОПРЕДМЕТ: „Център за временно настаняване - преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, от кв. 524, гр. Стара Загора” Основната цел на…

Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2013 - 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2013 - 2015 г.” СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата:…

Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:…

Паркоустрояване и благоустрояване на градина при църква „Св.Николай"- гр.Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Паркоустрояване и благоустрояване на градина при църква „Св.Николай"- гр.Стара Загора"                    СРОК НА ВАЛИДНОСТ…

Покана за участие в открита процедура с предмет „Подобряване на енергийния баланс на общински обществени сгради чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност от страната на електропотреблението"

Име на проект   Подобряване на енергийната ефективност в публични сгради в община Стара Загора. Страна  БългарияБизнес сектор  Ядрена безопасностПроектен ИН  17149Източник на финансиране  МФК Тип на договор  Строителни работи, услуги…

Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране" - автомати за…

Горещ телефон
за сигнали