Архив


Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора"

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора", финансиран по процедура…

Изготвяне на концесионни анализи за предоставяне на концесия върху обект - публична общинска собственост

ПОКАНА относно: Изготвяне на концесионни анализи за предоставяне на концесия върху обект - публична общинска собственост: Парк "Станционна градина", гр. Стара Загора Ценовите предложения следва да бъдат представени в срок…

Доставка на бетонни блокчета, бетонни тухли, бетонни плочи, пътни и градински бордюри и градински бетонов елемент тип „стъпало"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на бетонни блокчета, бетонни тухли, бетонни плочи, пътни и градински бордюри и градински бетонов елемент тип „стъпало"         …

Център за временно настаняване - преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, от кв. 524, гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЕКТ: СТРОИТЕЛСТВОПРЕДМЕТ: „Център за временно настаняване - преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, от кв. 524, гр. Стара Загора” Основната цел на…

Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2013 - 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2013 - 2015 г.” СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата:…

Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:…

Паркоустрояване и благоустрояване на градина при църква „Св.Николай"- гр.Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Паркоустрояване и благоустрояване на градина при църква „Св.Николай"- гр.Стара Загора"                    СРОК НА ВАЛИДНОСТ…

Покана за участие в открита процедура с предмет „Подобряване на енергийния баланс на общински обществени сгради чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност от страната на електропотреблението"

Име на проект   Подобряване на енергийната ефективност в публични сгради в община Стара Загора. Страна  БългарияБизнес сектор  Ядрена безопасностПроектен ИН  17149Източник на финансиране  МФК Тип на договор  Строителни работи, услуги…

Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране" - автомати за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали