Доставка и монтаж на механична решетка за открит монтаж за канализационна помпена станция – гр. Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на механична решетка за открит монтаж за канализационна помпена станция – гр. Стара Загора"           …

Доставка на оборудване за административни цели за нуждите на ЗИП по проект: Изграждане на РЦУО - Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на оборудване за административни цели за нуждите на ЗИП по проект: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара…

Закупуване на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект: „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Закупуване на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект: „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция"       СРОК ЗА…

Разширение на гробищен парк – Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Разширение на гробищен парк – Община Стара Загора", гр. Стара Загора" Обществената поръчка включва следните дейности:- ЗЕМНИ РАБОТИ- НАСТИЛКИ- ВОДОПРОВОД- КАНАЛИЗАЦИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен", гр. Стара Загора" Събарянето и разрушаването…

Извършване на строително монтажни работи на покрива на ученически стол в ОУ Самара

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на строително монтажни работи на покрива на ученически стол в ОУ "Самара", находящо се в кв. „Самара", гр. Стара Загора"                   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата:…

Извършване на строително монтажни работи в Детска градина № 34 Райна Княгиня - (ремонт на занималня)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на строително монтажни работи в Детска градина № 34 „Райна Княгиня“ (ремонт на занималня), находяща се на ул. „Христина Морфова“ № 43, гр. Стара Загора"…

Доставка на декоративен осветителен стълб за алейно осветление – 80 броя

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на декоративен осветителен стълб за алейно осветление – 80 бр."        СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНАДата: 15/03/2013СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 22/03/2013Час:…

Реконструкция на Централния градски пазар на гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Реконструкция на Централния градски пазар на гр. Стара Загора" ("Градски Проект")              СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 26/03/2013Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 02/04/2013Час: 15:00…

Горещ телефон
за сигнали