Архив


Доставка и монтаж на механична решетка за открит монтаж за канализационна помпена станция – гр. Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на механична решетка за открит монтаж за канализационна помпена станция – гр. Стара Загора"           …

Доставка на оборудване за административни цели за нуждите на ЗИП по проект: Изграждане на РЦУО - Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на оборудване за административни цели за нуждите на ЗИП по проект: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара…

Закупуване на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект: „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Закупуване на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект: „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция"       СРОК ЗА…

Разширение на гробищен парк – Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Разширение на гробищен парк – Община Стара Загора", гр. Стара Загора" Обществената поръчка включва следните дейности:- ЗЕМНИ РАБОТИ- НАСТИЛКИ- ВОДОПРОВОД- КАНАЛИЗАЦИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен", гр. Стара Загора" Събарянето и разрушаването…

Извършване на строително монтажни работи на покрива на ученически стол в ОУ Самара

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на строително монтажни работи на покрива на ученически стол в ОУ "Самара", находящо се в кв. „Самара", гр. Стара Загора"                   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата:…

Извършване на строително монтажни работи в Детска градина № 34 Райна Княгиня - (ремонт на занималня)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на строително монтажни работи в Детска градина № 34 „Райна Княгиня“ (ремонт на занималня), находяща се на ул. „Христина Морфова“ № 43, гр. Стара Загора"…

Доставка на декоративен осветителен стълб за алейно осветление – 80 броя

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на декоративен осветителен стълб за алейно осветление – 80 бр."        СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНАДата: 15/03/2013СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 22/03/2013Час:…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали