Архив


Извършване на строително монтажни работи на покрива на ученически стол в ОУ Самара

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на строително монтажни работи на покрива на ученически стол в ОУ "Самара", находящо се в кв. „Самара", гр. Стара Загора"                   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата:…

Извършване на строително монтажни работи в Детска градина № 34 Райна Княгиня - (ремонт на занималня)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на строително монтажни работи в Детска градина № 34 „Райна Княгиня“ (ремонт на занималня), находяща се на ул. „Христина Морфова“ № 43, гр. Стара Загора"…

Доставка на декоративен осветителен стълб за алейно осветление – 80 броя

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на декоративен осветителен стълб за алейно осветление – 80 бр."        СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНАДата: 15/03/2013СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 22/03/2013Час:…

Реконструкция на Централния градски пазар на гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Реконструкция на Централния градски пазар на гр. Стара Загора" ("Градски Проект")              СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 26/03/2013Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 02/04/2013Час: 15:00…

Доставка на оборудване за административни цели за нуждите на ЗИП по проект: Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на оборудване за административни цели за нуждите на ЗИП по проект: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара…

Строителен надзор на обекти: Изграждане на РЦУО-Стара Загора, ПС Казанлък, ПС Гурково, ПС Гълъбово и външни връзки

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Строителен надзор на обекти: „Изграждане на РЦУО-Стара Загора, ПС Казанлък, ПС Гурково, ПС Гълъбово и външни връзки."               СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 25/03/2013Час: 17:30…

Избор на изпълнител за проектиране на площадно пространство в УПИ XIV- жс, КОО, пг и ип, кв.1 гр.Стара Загора - идеен проект

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ„Избор на изпълнител за проектиране на площадно пространство в УПИ XIV- жилищно строителство, КОО, подземни гаражи и исторически паметник кв.1 гр.Стара Загора - идеен проект."       …

Избор на изпълнител на логистична услуга по участия в събития по проект "Античното наследство на Тракия"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител на логистична услуга по участия в събития – международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири по проект: "Античното…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали