Доставка на оборудване за административни цели за нуждите на ЗИП по проект: Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на оборудване за административни цели за нуждите на ЗИП по проект: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара…

Строителен надзор на обекти: Изграждане на РЦУО-Стара Загора, ПС Казанлък, ПС Гурково, ПС Гълъбово и външни връзки

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Строителен надзор на обекти: „Изграждане на РЦУО-Стара Загора, ПС Казанлък, ПС Гурково, ПС Гълъбово и външни връзки."               СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 25/03/2013Час: 17:30…

Избор на изпълнител за проектиране на площадно пространство в УПИ XIV- жс, КОО, пг и ип, кв.1 гр.Стара Загора - идеен проект

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ„Избор на изпълнител за проектиране на площадно пространство в УПИ XIV- жилищно строителство, КОО, подземни гаражи и исторически паметник кв.1 гр.Стара Загора - идеен проект."       …

Избор на изпълнител на логистична услуга по участия в събития по проект "Античното наследство на Тракия"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител на логистична услуга по участия в събития – международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири по проект: "Античното…

Доставка на антипаркинг колчета - 2000 бр.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТДоставка на антипаркинг колчета - 2000 бр. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНАДата: 14/02/2013СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 21/02/2013Час: 17:00

Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора".  …

Доставка на стандартни пътни знаци и указателни табели за Община Стара Загора за 2013 - 2015 година

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на стандартни пътни знаци и указателни табели за постоянна и временна сигнализация на движението по пътищата, както и прилежащите им консумативи за монтаж, за…

Извършване на строително монтажни работи по две обособени позиции

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТИзвършване на строително монтажни работи по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Функционално преустройство в процеса на строителството на 10 бр.…

Отваряне на ценови оферти - Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към КОЦ-Стара Загора

Oтварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова…

Отваряне на ценови оферти - Упражняване на строителен надзор по изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора

Oтварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип…

Горещ телефон
за сигнали