Архив


Доставка на антипаркинг колчета - 2000 бр.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТДоставка на антипаркинг колчета - 2000 бр. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНАДата: 14/02/2013СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 21/02/2013Час: 17:00

Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора".  …

Доставка на стандартни пътни знаци и указателни табели за Община Стара Загора за 2013 - 2015 година

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на стандартни пътни знаци и указателни табели за постоянна и временна сигнализация на движението по пътищата, както и прилежащите им консумативи за монтаж, за…

Извършване на строително монтажни работи по две обособени позиции

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТИзвършване на строително монтажни работи по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Функционално преустройство в процеса на строителството на 10 бр.…

Отваряне на ценови оферти - Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към КОЦ-Стара Загора

Oтварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова…

Отваряне на ценови оферти - Упражняване на строителен надзор по изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора

Oтварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип…

Отваряне на ценови оферти - Упражняване на строителен надзор на всички видове СМР по проект Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция

Oтварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на всички видове строително – монтажни…

Техническа помощ за управление на проект „Интегриран воден проект на Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Техническа помощ за управление на проект „Интегриран воден проект на Стара Загора"        СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 08/03/2013Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата:…

Избор на изпълнител за публичност на проект Античното наследство на Тракия и маркетинг и реклама на създадените туристичeски продукти по проекта

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за публичност на проект „Античното наследство на Тракия" и маркетинг и реклама на създадените туристичeски продукти по проект «Античното наследство…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали