Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и контрол по време на строителството на обекти по Интегриран воден проект за Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ по: "Интегриран воден проект за Стара Загора" финансиран от…

Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора" във връзка с изпълнение на…

Строително монтажни работи по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Строително монтажни работи по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора." СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 28/12/2012Час:…

Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ по Интегриран воден проект за Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ по: "Интегриран воден проект за Стара Загора" финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на…

Избор на изпълнител за Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към КОЦ-Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Избор на изпълнител за „Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към „КОЦ-Стара…

Горещ телефон
за сигнали