Архив


Извършване на строително монтажни работи по проект: „Сграда за образователни, здравни и социални дейности - преустройство на съществуваща сграда на детска градина в УПИ I- 253, кв.15, гр. Стара Загора"

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително монтажни работи по проект: „Сграда за образователни, здравни и социални дейности - преустройство на съществуваща сграда на детска градина в УПИ I-…

Изготвяне на проект за музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Изготвяне на проект за музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция – преустройство на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.515.15.1.18…

Извършване на одит на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на одит на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора""    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 03/06/2014Час: 17:30 СРОК…

Извършване на одит на проект „Античното наследство на Тракия"

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на одит на проект „Античното наследство на Тракия""    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 03/06/2014Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 10/06/2014Час:…

Извършване на ремонт на съществуващи обекти: Детска градина № 29 „Славейче" и Детска градина № 66 „Детски рай", гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на ремонт на съществуващи обекти: Детска градина № 29 „Славейче" и Детска градина № 66 „Детски рай", гр. Стара Загора”   СРОК ЗА…

Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора",…

Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция”   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 28/05/2014Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата:…

Отваряне на Ценовите оферти за обществена поръчка „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора"

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че отварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в обществена поръчка с предмет „Изработване на проект, доставка, изграждане…

Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр. Стара Загора”    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 30/05/2014Час: 17:30…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали