Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Сключване на застраховка “Гражданска…

Отваряне на Ценови оферти на обществена поръчка, с предмет: „Изработване работен проект за ремонт и ремонт/рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ система в гр. Стара Загора"

  „Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изработване работен проект за…

Отваряне на Ценови оферти на обществена поръчка, с предмет: „Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора"

  „Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изработване работен проект за…

Доставка на охладено трупно свинско месо за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора"    …

Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране" - автомати за…

Изграждане на подпорна стена и реконструкция на пътен участък – 260 м, с. Колена – с. Люляк, Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Изграждане на подпорна стена и реконструкция на пътен участък – 260 м, с. Колена – с. Люляк, Община Стара Загора“    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Отваряне на Ценови оферти за обществена поръчка с предмет: Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора"

   „Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Ремонтни дейности…

Доставка и засаждане на цветя и цветен разсад за нуждите на Община Стара Загора

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка и засаждане на цветя и цветен разсад за нуждите на Община Стара Загора“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция…

Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Стара Загора"      СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Горещ телефон
за сигнали