Избор на финансова институция за издаване на банкова гаранция за обезпечаване на плащания във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Избор на финансова институция за издаване на банкова гаранция за обезпечаване на плащания във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект…

Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор…

Извършване на одит на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на одит на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 20/11/2013Час:…

Разработване, внедряване и извън гаранционна поддръжка на програмен продукт за нуждите на Дирекция „Общинска собственост" към Община Стара Загора

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Разработване, внедряване и извън гаранционна поддръжка на програмен продукт за нуждите на Дирекция „Общинска собственост" към Община Стара Загора"          …

Доставка на представително облекло и обувки за нуждите на Общински духов оркестър при община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на представително облекло и обувки за нуждите на Общински духов оркестър при община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 19/11/2013Час: 17:30 СРОК…

I ОУ "Георги Бакалов": Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, подлежащи на задължително обучение през учебната 2013/2014 година, по утвърдени маршрутни разписания" по…

Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване"…

Доставка и монтаж на оборудване за седем броя ЦНСТ в град Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на оборудване за седем броя ЦНСТ в град Стара Загора" във връзка с изпълнение на договор BG161PO001/1.1-12/2011/058, финансиран по Оперативна програма…

Доставка на сухи стерилизатори-сушилни за нуждите на детски ясли и заведениия за социални услуги в община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на сухи стерилизатори-сушилни за нуждите на детски ясли и заведениия за социални услуги в община Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 01/11/2013Час:…

Доставка и монтаж на асансьорни уредби за два центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на асансьорни уредби за два центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 01/11/2013Час:…

Горещ телефон
за сигнали