Архив


Разработване, внедряване и извън гаранционна поддръжка на програмен продукт за нуждите на Дирекция „Общинска собственост" към Община Стара Загора

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Разработване, внедряване и извън гаранционна поддръжка на програмен продукт за нуждите на Дирекция „Общинска собственост" към Община Стара Загора"          …

Доставка на представително облекло и обувки за нуждите на Общински духов оркестър при община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на представително облекло и обувки за нуждите на Общински духов оркестър при община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 19/11/2013Час: 17:30 СРОК…

I ОУ "Георги Бакалов": Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, подлежащи на задължително обучение през учебната 2013/2014 година, по утвърдени маршрутни разписания" по…

Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване"…

Доставка и монтаж на оборудване за седем броя ЦНСТ в град Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на оборудване за седем броя ЦНСТ в град Стара Загора" във връзка с изпълнение на договор BG161PO001/1.1-12/2011/058, финансиран по Оперативна програма…

Доставка на сухи стерилизатори-сушилни за нуждите на детски ясли и заведениия за социални услуги в община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на сухи стерилизатори-сушилни за нуждите на детски ясли и заведениия за социални услуги в община Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 01/11/2013Час:…

Доставка и монтаж на асансьорни уредби за два центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на асансьорни уредби за два центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 01/11/2013Час:…

Изработване работен проект за ремонт и ремонт/ рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ* система в гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изработване работен проект за ремонт и ремонт/ рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ* система в гр. Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на…

Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали