Изработване работен проект за ремонт и ремонт/ рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ* система в гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изработване работен проект за ремонт и ремонт/ рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ* система в гр. Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на…

Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие…

Доставка на декоративни храсти и рози и зачимяване за нуждите на Община Стара Загора

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на декоративни храсти и рози и зачимяване за нуждите на Община Стара Загора" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1:…

Отваряне на Ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”,

  Отварянето на Ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив…

Доставка на защитно облекло и екипировка за нуждите на Доброволнo формирование – Стара Загора, при Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на защитно облекло и екипировка за нуждите на Доброволнo формирование – Стара Загора, при Община Стара Загора"      СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Избор на изпълнител за публичност на проект № 0064-ОСЗ-3.3.„Изграждане на Областен информационен център Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Избор на изпълнител за публичност на проект № 0064-ОСЗ-3.3.„Изграждане на Областен информационен център Стара Загора", по Оперативна програма „Техническа помощ"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Доставка на компютърна техника за Община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на компютърна техника за Община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 09/10/2013Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 16/10/2013Час: 15:00 УСЛОВИЯ ПРИ…

Доставка и монтаж на 70 броя самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти в гр. Стара Загора, Община Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на 70 броя самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти в гр. Стара Загора, Община Стара Загора"         СРОК…

Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора – 300 000 бр.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора – 300 000 бр."          СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА…

Изготвяне на проект за пребазиране на детска ясла № 2 в съществуваща сграда – бивш център за ученическо и техническо и научно творчество – УПИ III-3156, кв. 87 по плана на гр. Стара Загора, адрес: ул. „Св. Отец Паисий" № 155

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изготвяне на проект за пребазиране на детска ясла № 2 в съществуваща сграда – бивш център за ученическо и техническо и научно творчество –…

Горещ телефон
за сигнали