Архив


Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие…

Доставка на декоративни храсти и рози и зачимяване за нуждите на Община Стара Загора

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на декоративни храсти и рози и зачимяване за нуждите на Община Стара Загора" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1:…

Отваряне на Ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”,

  Отварянето на Ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив…

Доставка на защитно облекло и екипировка за нуждите на Доброволнo формирование – Стара Загора, при Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на защитно облекло и екипировка за нуждите на Доброволнo формирование – Стара Загора, при Община Стара Загора"      СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Избор на изпълнител за публичност на проект № 0064-ОСЗ-3.3.„Изграждане на Областен информационен център Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Избор на изпълнител за публичност на проект № 0064-ОСЗ-3.3.„Изграждане на Областен информационен център Стара Загора", по Оперативна програма „Техническа помощ"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Доставка на компютърна техника за Община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на компютърна техника за Община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 09/10/2013Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 16/10/2013Час: 15:00 УСЛОВИЯ ПРИ…

Доставка и монтаж на 70 броя самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти в гр. Стара Загора, Община Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на 70 броя самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти в гр. Стара Загора, Община Стара Загора"         СРОК…

Изготвяне на проект за пребазиране на детска ясла № 2 в съществуваща сграда – бивш център за ученическо и техническо и научно творчество – УПИ III-3156, кв. 87 по плана на гр. Стара Загора, адрес: ул. „Св. Отец Паисий" № 155

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изготвяне на проект за пребазиране на детска ясла № 2 в съществуваща сграда – бивш център за ученическо и техническо и научно творчество –…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали