Изготвяне на инвестиционни проекти и строителни работи по градска пътна мрежа гр. Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Изготвяне на инвестиционни проекти и строителни работи по градска пътна мрежа гр. Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора",…

Изготвяне на проект за преустройство на клуб в партерен етаж на съществуваща жилищна сграда в музей „Литературна Стара Загора" и изграждане на постоянна експозиция

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изготвяне на проект за преустройство на клуб в партерен етаж на съществуваща жилищна сграда в музей „Литературна Стара Загора" и изграждане на постоянна експозиция"…

Извършване на строително монтажни работи на обект: Покрив "Детска кухня", гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на строително монтажни работи на обект: Покрив "Детска кухня", гр. Стара Загора"  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 27/08/2013Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 03/09/2013Час:…

Изготвяне на анализ на съществуващото състояние и основни направления за развитие на сектора в който оперира общинско предприятие „Тролейбусни превози" ЕООД

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ"Изготвяне на анализ на съществуващото състояние и основни направления за развитие на сектора, в който оперира общинско предприятие „Тролейбусни превози" ЕООД".Изготвяне на български език…

Доставка на антипаркинг колчета

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на антипаркинг колчета"      СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 22/08/2013Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 29/08/2013Час: 16:00 УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕДата:…

Доставка на интернет свързаност за Община Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на интернет свързаност за Община Стара Загора, доставка на интернет свързаност за общински обекти на територията на град Стара Загора, доставка на интернет свързаност…

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 21/08/2013Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 28/08/2013Час: 15:00 УСЛОВИЯ…

Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., включително събиране и изнасяне на изсечения материал

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл. събиране и…

Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти (трети) клас в община Стара Загора през експлоатационния период на 2013 - 2015 год.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти (трети) клас в община Стара Загора през експлоатационния период на 2013 -…

Извършване на ремонт на съществуващ корпус на обект: Детска ясла № 12 „Боровец", УПИ XXIII – детско заведение, кв. 259, гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на ремонт на съществуващ корпус на обект: Детска ясла № 12 „Боровец", УПИ XXIII – детско заведение, кв. 259, гр. Стара Загора"     СРОК ЗА…

Горещ телефон
за сигнали