Архив


Извършване на строително монтажни работи на обект: „Зала за занимания към ЦДГ №23-пристройка на осн.чл.134, ал.6 от ЗУТ имот №502.5678, УПИ IV за детска градина", гр.Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на строително монтажни работи на обект: „Зала за занимания към ЦДГ №23-пристройка на осн.чл.134, ал.6 от ЗУТ имот №502.5678, УПИ IV за детска градина", гр.Стара Загора"…

Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор №…

Изготвяне на договор за обществен превоз на пътници между “Тролейбусни превози„ ЕООД - вътрешния оператор и Община Стара Загора, в съответствие Регламент (ЕК) 1370/2007

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изготвяне на договор за обществен превоз на пътници между "Тролейбусни превози„ ЕООД - вътрешния оператор и Община Стара Загора, в съответствие Регламент (ЕК) 1370/2007"…

Доставка и монтаж на детски съоръжения на територията на гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА„Доставка и монтаж на детски съоръжения на територията на гр. Стара Загора" Съоръженията ще се доставят и монтират на следните детски площадки:- детска площадка в УПИ I…

Ремонт на народно читалище, с. Дълбоки, община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Ремонт на народно читалище, с. Дълбоки, община Стара Загора" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 06/08/2013Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 13/08/2013Час: 15:00 УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ…

Доставка на работно облекло, шапки и обувки за нуждите на Социални домове, Детски ясли, Детска кухня, ОДЗ и Училищно и детско здравеопазване при Община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на работно облекло, шапки и обувки за нуждите на Социални домове, Детски ясли, Детска кухня, ОДЗ и Училищно и детско здравеопазване при Община Стара Загора"…

Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища от селата в Община Стара Загора до гр. Стара Загора и обратно за учебната 2013 /2014г

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища от селата в Община Стара Загора до гр. Стара Загора и обратно за учебната…

Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл.…

Абонаментно поддържане на светофарни уредби на територията на гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Абонаментно поддържане на светофарни уредби на територията на гр. Стара Загора"               СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 29/07/2013Час: 17:30 СРОК ЗА…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали