Архив


Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения"           СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 29/07/2013Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 08/08/2013Час: 15:30 УСЛОВИЯ ПРИ…

Охрана на приблизително 3618 дка земи и гори общинска собственост

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Охрана на приблизително 3618 дка земи и гори общинска собственост"          СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНАДата: 03/07/2013СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие…

Избор на изпълнител за публичност на проект „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет", Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител за публичност на проект „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет", Оперативна програма„Административен капацитет 2007-2013г", подприоритет 2.2 „Компетентна…

Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № A12 -22-146/22.05.2013г. по проект „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007- 2013г”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № A12-22-146/22.05.2013г. по проект „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет", Оперативна…

Изграждане на рампа в урегулиран поземлен имот № III6136 НОИ и паркинги от кв. 1а по плана на гр. Стара Загора с административен адрес бул. „Руски" №44

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Изграждане на рампа в урегулиран поземлен имот № III6136 НОИ и паркинги от кв. 1а по плана на гр. Стара Загора с административен адрес бул. „Руски"…

Извършване на ремонт на съществуващ обект: Детска градина №35, УПИ I д. гр.,кв. 246, гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на ремонт на съществуващ обект: Детска градина №35, УПИ I д. гр.,кв. 246, гр. Стара Загора." СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 28/06/2013Час: 17:30 СРОК ЗА…

Извършване на основен ремонт на съществуващ корпус на обект: Детска градина №11, УПИ IV 5174,кв. 461а, гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на основен ремонт на съществуващ корпус на обект: Детска градина №11, УПИ IV 5174,кв. 461а, гр. Стара Загора." СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 25/06/2013Час: 17:30…

Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна станция "Стара Загора", къмпинг „Каваците", гр. Созопол и почивна база "Паниците", гр. Калофер

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна станция "Стара Загора", къмпинг „Каваците", гр. Созопол и почивна…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали