Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948,26 кв.м. /бивше кино/ в „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948,26 кв.м. /бивше кино/ в „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора""

Образци на документи 917.75 KB

 Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB   

Решение за промяна от 23.06.2014 1.31 MB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 01/07/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/07/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/07/2014
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали