Строително монтажни работи по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Строително монтажни работи по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора."

Документация за участие 3.81 MB

Образци на декларации 195.55 KB

Количествено-стойностни сметки 166.03 KB

Заявление за закупуване на документация 28.5 KB


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 28/12/2012
Час: 17:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/01/2013
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/01/2013
Час: 11:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали