Асистентска подкрепа


Обява за прием на документи от кандидати за длъжността "Социален асистент" на социална услуга "Асистентска подкрепа"

Обява за прием на документи от кандидати за длъжността „Социален асистент“ на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ (СУАП) „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице…

Обява за прием на документи от кандидати за потребители на социална услуга "Асистентска подкрепа"

Обява за прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ (СУАП) Община Стара Загора в качеството си на доставчик на социални услуги продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с новата си социална услуга „Асистентска подкрепа“. Финансирането е осигурено със средства от държавния бюджет. На…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали