РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ“

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ е най-голямата обществена библиотека в област Стара Загора и значима част от разнообразната културна инфраструктура на града. Тя е модерен обществен информационен център, осигуряващ условия за лесен достъп до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за всички членове на общността чрез собствените си универсални ресурси,…

БИБЛИОТЕКА „РОДИНА”

Библиотека “Родина” е една от най – старите библиотеки в Старозагорска област. Основана е като читалищна библиотека през 1860 г. с 51 тома книги, като фондът се увеличава значително през годините. Пламъците на 1877 г. унищожават старопечатни и възрожденски книги, дарени от видни старозагорски общественици и учители.

Горещ телефон
за сигнали