Държавен куклен театър Стара Загора

На Изкуството на куклите „всички възрасти” са покорни.

Старозагорският куклен театър има своя самобитна политика и естетика. Кукленият театър в Стара Загора е основан през 1957г. Без специализирано академично образование, само с природно подсказана нагласа за такова изкуство и културен идеализъм в театъра се събират неколцина млади хора с различни професии - Коста Вълков, Денка Димова, Лидия Александрова, Марин Павлов, Катя Загорова, Добрина Бунарджиева и Добрина Василева, за да се захванат с едно едва познато и поради това рисковано за професионалното им благополучие творческо дело. Но с много труд и упоритост те усвояват специфичния език на куклата и заговарят на него с уверен глас. Основател и първи директор на театъра е Петър Добчев. Петър Александров е първият режисьор. Първият спектакъл се нарича „Мечо Турист”. Това е времето на ентусиазма, на наивния, илюзорно-реалистичен театър.

На 1 януари 1962 г. театърът става държавен. Към актьорския състав се присъединяват артистите Мариана Христова, Александър Темелков, Георги Монев, Здравко Калпакчиев–Зико, Анастасия Луканова, Здравка Михайлова. Особен принос за развитието на Старозагорския куклен театър оказва режисьорката Мария Янкова. От 1957 до 1965г., директор на театъра е Петър Добчев, а от 1965 до 1968г. директор е Лидия Венциславова.

Във ВИТИЗ се създава куклена катедра и в Кукления театър на Стара Загора постъпва първата му възпитаничка – Антоанета Ботушарова. В театъра започва работа и кукления сценограф Веселин Неделчев, който заслужено е наречен „българският татко Карло”. След пионерите, ред идва на реформаторите и новаторите в развитието на ДКТ – Ст. Загора. Съдбата среща младите Васил Апостолов и Любомир Цакев и това ражда дългогодишен творчески тандем. Апостолов и Цакев постъпват в театъра през 1968г. Васил Апостолов е директор и режисьор в театъра от 1968 до 1982г. Той превръща Старозагорския куклен театър в действително професионален театър. На мястото на старото читалище, Апостолов изгражда модерен детски културен център със съвременна сцена, зала, звуково и осветително оборудване, весела детска сладкарница, пеещия часовник с куклите и танцуващия Пиеро пред входа, дело на друг голям творец в театъра – скулптура Емил Иванов. След оттеглянето на Апостолов през 1982г., директор на театъра става Любомир Цакев, който поради заболяване се оттегля през 1996г. и на негово място за две години директор става скулптура Емил Иванов.

От 1998г. директор на театъра е Дарин Петков. Днес театърът има изключително млад ансамбъл. Репертоарът му е изпълнен с множество заглавия на постановки за деца и възрастни. Театърът е водещ и се радва на изключителен национален и международен престиж.

ДКТ Ст.Загора е репертоарен театър на държавно финансиране. На сцената му са поставени над 300 постановки от български и световни автори, пишещи за деца и възрастни.

Разполага със собствена сграда, сцени /основна и лятна/ и ателиета, което му позволява ефективно да планира дейността си. Театърът е водещ между куклените театри по художествени и финансови резултати.

Старозагорският куклен театър е  структуро определящ продуциращ център на куклено-театрално изкуство в България. Художествената политика следва успешния модел от досегашната дейност на театъра, а именно:

Коректно и точно определяне и сепариране на пазарните ниши
Балансиран репертоар, отчитащ потребностите и изграждащ художествен вкус в зрителските аудитории
Поддържане творческата мотивация и професионализъм на трупата, чрез работа с висока драматургия, среща с изявени творци, участие в творчески лаборатории.
Постоянно търсене в работата на нови изразни средства и форми, чрез създаване на експериментални продукции.
Предоставяне възможност за изява на млади творци

Спазва се тенденцията за балансиран репертоар( класически произведения, мюзикъл, театър на движението, театър на обекта, театър в „класната стая“, българско народно творчество, нова българска драматургия, експериментални форми, образователни програми, интерактивни спектакли и спектакли за възрастни)

Разнообразието на работата и продукцията е водещо предимство и стимул в организацията. Продуцират се и се разпространяват спектакли за възрастовите групи от 3-6 г., от 6-10 г., от 10 – 15 г. и спектакли за възрастни. Трупата работи с различни постановъчни екипи, отличаващи се по националност, възраст,  художествени естетики. Създадените спектакли са белязани с многообразие на изразните средства и  обхващат богат  спектър на театрални форми – моноспектакли, мобилни продукции, мащабни спектакли на професионално оборудвана сцена, образователни спектакли, развлекателно-игрови програми и др. През последните години моделът за управление в продуцирането, чрез тотално качество, се утвърди като успешен инструмент за конкурентоспособност. Характерно за този модел са фокусът към изграждане вкуса на зрителя, ориентация към резултатите, балансираното отношение към заинтересованите страни, непрекъснатото усъвършенстване, партньорството и преди всичко - нов тип постановъчни екипи, способни да развиват и използват максимално потенциала на трупата( художествено творческа и техническа).

Със своите зрители и партньори, театърът е изградил емоционална връзка, емоционална банка на доверие, в която всяка страна се чувства добре приета, значима и оценявана. Разбирането на сложните взаимовръзки между резултати и удовлетвореност, мотивация, лоялност и чувството за принадлежност на заинтересованите страни е необходимост. Формирането на фирмена култура на доверие и партньорство със заинтересованите страни е критичен фактор за успеха. 

Жанровата политика се определя от мисията на театъра за създаване и разпространение на куклено-театрално изкуство за деца и възрастни с висока художествена стойност, стимулиращо духовното и личностно развитие на зрителските аудитории и популяризиране на българското куклено изкуство.

 

Държавен куклен театър – Стара Загора е домакин на Международен Куклено – Театрален Фестивал за възрастни “ПИЕРО”. Организатори на фестивала са : Община Стара Загора, Министерство на културата, Сдружение с нестопански цел „Пиеро“ и Държавен куклен театър – Стара Загора. Фестивалът е отличен с Европейски лейбъл за значимост EFFE 2017-2018 и  EFFE 2017-2018., което е гордост, но и огромна отговорност.


Фестивалната програма е синтез от куклени спектакли за възрастни, уъркшоп, теоретични семинари по арт мениджмънт, кинопанорама на анимационни филми, разпространение на гостуващите спектакли в региона, изложби на живопис, карикатура, пластика, концерти.

 

Държавен куклен театър – Стара Загора има като своя отличителна компетентност и организацията и провеждането на Международна творческа лаборатория –ателие. Организатори на творческите лаборатории са Община Стара Загора, Министерство на културата, Сдружение с нестопански цел „Пиеро“ и Държавен куклен театър – Стара Загора. Международните творчески лаборатории в Куклен театър – Стара Загора стартират през 2003 г. Провеждат се като биенале. Лабораторията е предназначена за млади режисьори, актьори, сценографи, драматурзи и всички, които желаят да усъвършенстват и да разширят творческия си инструментариум в областта на кукленото изкуство за възрастни.

Композиторът Петър Цанков определя смисъла и посоката така:

„…В творческите лаборатории участват професионалисти и това е натрупване на опит за търсене на друг вид творчески език, различен от реалистичния, познатия театър, който се преподава в НАТФИЗ. Никой от нас не знае какво ще се роди на края. Ние търсим процеса и накрая показваме на хората един етап от този процес…В областта на кукления театър това е нещо уникално. Такъв вид работа предполага много можене. Младите актьори, които активно участват, са завладяващи със своята чистота и неподправеност, липса на щампи, и това ги прави една прекрасна материя, а те пък научават много неща за концентрация, творчески процес, хигиена на духа….“


Адрес: гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ул."Генерал Гурко" № 46

Телефон/Факс: (042) 620 420,

Електронна поща: iptf_pierrot@abv.bg,

Интернет страница: www.pierrot-bg.com 

Страницата ни във Facebook: Куклен театър – Стара Загора;

YouTube: Куклен Театър Стара Загора

Twitter: STATE PUPPET THEATRE

Билетен център - телефон: (042) 620 346

 

Участията на национални и международни форуми на куклено-театралното изкуство и наградите, които е получил  театъра за последните годините са критерий за високото ниво и професионализма на творческия състав:

1998г. І награда на САБ за “Майсторско техническо осъществяване на спектакъла “Малката Елфа”, реж. Славчо Маленов;

1999г. Международен куклен фестивал “Златният делфин”- награди за драматургия, сценография, муз. оформление и актьорско майсторство за спектакъла ”Джуджето Дългоноско”, реж. Иван Райков;

1999г. Награда на “Отворено общество “ - Ст. Загора за “Значими постижения в областта на културата”;

2000г. Международен куклен фестивал “Прага – Европейска столица на културата 2000”- награда за най-добра актьорска трупа за спектакъла “Джуджето Дългоноско”, реж. Иван Райков;

2000г. Представяне на спектакъла “Джуджето Дългоноско” - реж. Иван Райков на Международните куклени фестивали в Толоса и Аликанте – Испания;

2000г. Награда на “Отворено общество” Ст. Загора за постижения в областта на културата – за учредяване и реализация на І Международен куклено-театрален фестивал “ПИЕРО” 2000;

2001г. Представяне на спектакъла “Малката Елфа”, реж. Славчо Маленов на Световния фестивал за куклено изкуство – Прага;

2001г. Награда за “Експериментални и нови форми” на спектакъла “Сенки в нощта”, реж. Бисерка Колевска на ІІ Международен Куклено – Театрален Фестивал за възрастни “ПИЕРО” 2001;

2002г. Представяне на спектакъла “Сенки в нощта”, реж. Бисерка Колевска на Международния фестивал за куклено изкуство в Истанбул;

2003г. Представяне спектакъла “Снежанка и седемте джуджета”, реж. Ив. Райков на фестивала “Куклениците на Америка” - Талекуа, Оклахома, САЩ. ДКТ – Ст.Загора е приет за член на синдиката на кукловодите на Америка;

2004г. Специалната награда за куклено изкуство, за спектакъла “Приказки от минало-свършените времена”, реж. Петър Пашов на Международния детски фестивал в Баня Лука, Босна и Херцеговина;

2005 г. Представяне на спектакъла “Снежанка и седемте джуджета”, реж. Иван Райков на Летния фестивал в Центъра за куклено изкуство - Атланта, Джорджия, в Бостън и на фестивала “Кукловоди на Америка” в Сент Пол, Минесота, САЩ;

2005г. Награда “Стара Загора” за значими постижения в областта на културата за реализацията на спектакъла “Безсъние” на режисьорите Жени Пашова и Петър Пашов;

2005г. Награда за режисура на Националния фестивал “Михаил Лъкатник” – Ямбол за спектакъла “Приказки от минало-свършените времена” , реж. Петър Пашов;

2005г. Награда за “Переспективна млада трупа “на ІV Международен куклено-театрален фестивал “Пиеро” 2005г. за спектакъла “Безсъние”, реж. Питър Пашов и Жени Пашова;

2006г. Участие на ДКТ – Ст. Загора в Първата Балканска арт борса за сценични изкуства – Солун, Гърция;

2006г. Представяне на спектакъла “Безсъние”, реж. Петър Пашов и Жени Пашова на ХХVІ Фестивал за куклено изкуство в Пилзен, Чехия;

2006г наградата за куклено изкуство за спектакъла “Джуджето Дългоноско” - реж. Иван Райков на Международния фестивал в Котор, Черна гора;

2007г. награда “Икар” на САБ за куклено изкуство за спектакъла “Барон Мюнхаузен”, реж. Славчо Маленов;

2007г. награда на Министерство на културата за най-високи постижения в създаването и разпространението на театрална продукция;

2007г. Награда “Стара Загора“ за високи постижения в областта на културата;

2007г. Награда на спектакъла “Барон Мюнхаузен” - реж. Славчо Маленов за най-оригинална интерпретация, както и наградите на детското и холандско жури на Международния куклен фестивал “Двама са малко, трима са много” - Пловдив 2007;

2007г. Награда за актьорско майсторство за спектакъла “Кралят Елен”, реж. Петър Пашов на V Международен куклено-театрален фестивал за възрастни “Пиеро” 2007;

2008г. ІІІ-а награда на холандското жури за спектакъла “Жабокът Цар”, реж. Дарин Петков на 17ти Международен куклено-театрален фестивал “Двама са малко, трима са много”, Пловдив 2008г.;

2008г. Представяне на спектакъла „Красавицата и звяра”, реж. Петър Пашов на ХХVІ Международен куклено-театрален фестивал в Бялско Бяла, Полша;

2008г. Награда за актьорско майсторство и награда за драматизация за спектакъла „Барон Мюнхаузен” , реж. Славчо Маленов на Международен куклено-театрален фестивал „Златният делфин”, Варна 2008;

2008г. Представяне на спектакъла „Барон Мюнхаузен”, реж. Славчо Маленов на ІІІ Международен куклено-театрален фестивал «Чаепитие в Мытищах», Москва 2008;

2008г. Представяне на спектакъла „Красавицата и звяра”, реж. Петър Пашов на Фестивала „Панаир на куклите”, София 2008;

2009г. Награда за режисура на Славчо Маленов, Награда за актьорско майсторство на Делян Кьосев и втора награда на Холандското жури за спектакъла „Малката Самовила” на 18 Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко, трима са много”, Пловдив;

2009г. Награда за мъжка роля на Делян Кьосев за ролята на Дребосъчето и ролята на Храбрия оловен войник за спектакъла „Храбрият оловен войник” на VІ Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро” 2009, Стара Загора;

2010г. Награда Стара Загора за значими постижения в областта на културата за реализацията на копродукцията „Едип. Празникът на ослепяването”;

2010г. Копродукцията „Едип. Празникът на ослепяването” на Държавните куклени театри на Стара Загора, Пловдив и Бургас спечели колективната наградата за най-добра актьорска трупа на 9-я Международен фестивал за антична драма „Стоби” 2010 г, Велес, Македония;

2011г. наградата СИВИНА от режисьорската колегия към АКТ-УНИМА, България за млад актьор в областта на кукления театър на Калоян Георгиев за ролите му в спектакъла „Комедия аха-аха Дел’Арте” от репертоара на Държавен куклен театър – Стара Загора;

2012г. наградата СИВИНА от режисьорската колегия към АКТ-УНИМА, България за млад актьор в областта на кукления театър на Ваня Викторовна Камянска за ролите и в спектакъла „Малката Самовила” - реж. Славчо Маленов от репертоара на Държавен куклен театър – Стара Загора;

2012г. Участие в 18-я Международен куклен фестивал BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2012 – Puppetry Festival, Банска Бистрица, Словакия;

2012г. Участие в Международен куклено-театрален фестивал „Панаир на куклите”, София;

2013г. Номинация наградата СИВИНА от режисьорската колегия към АКТ-УНИМА, България за млад актьор в областта на кукления театърна Кирил Антонов за ролите му в спектакъла „Красавицата и Звярът”, реж. Ирослав Петков  от репертоара на Държавен куклен театър – Стара Загора;

2013г. Награда на Симона Нанова за сценична идея и реализация на българска народна приказка „НЕРОДЕНА МОМА” на Държавен куклен театър – Стара Загора и фондация „АРТЕ ВИВА” на 14–я Международен фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса”;

2013г. Участие в Международния фестивал „Цар Приказка” във Великий Новгород, Русия със спектакъла „Пепеляшка”, реж. Елза Лалева;

2014г. Награда за съхранение на традициите на българската народна приказка за спектакъла "Неродена мома", реж. Христина Арсенова на ХХI Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко, трима са много“, Пловдив;

2014г. Награда „Стара Загора“ за високи художествено-творчески постижения в духовния живот на Стара Загора;

2015г. Награда "Любимец 13" за актьорско майсторство за куклен театър за спектаклите "Страх", "Фолклорна магия" и "Вълшебникът от Оз";

2015г. ИКАР 2015 за куклен спектакъл за "Страх" от Ина Божидарова и Веселка Кунчева;

2015г. ИКАР 2015 за майсторско техническо осъществяване на спектакъла "Страх" от Ина Божидарова и Веселка Кунчева;

2015г. ИКАР 2015 за авторска музика на Христо Намлиев за спектакъла "Страх" от Ина Божидарова и Веселка Кунчева;

2015 г. Награда за най-добър спектакъл (GRAND PRIX) и Златна Анима за спектакъла "Вълшебникът от Оз" на 16 -я Международен фестивал за професионално куклено изкуство за деца "LUT FEST" 2015, Източно Сараево, Босна и Херцеговина;

2015 г. Награда „Стара Загора“ за високи художествено-творчески постижения в духовния живот на Стара Загора.

2016 г. Участие на спектакъла „Фолклорна магия“, постановка проф. Боню Лунгов  на ХXII Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко, трима са много“, модул TheatAir, Пловдив 2016 г.

2016 г. Участие на спектакъла „Фолклорна магия“, постановка на проф. Боню Лунгов  на Международен куклен фестивал на открито „Дни на куклите“, Бургас 2016 г.

2016 г. Участие на 8 Солунски фестивал за документално кино „Образи от 21 век и Doc Market“ 2016 г. с документалния филм „Страх“, реж. Мария Стоянова за спектакъла „СТРАХ“ от Ина Божидарова и Веселка Кунчева и работата на Осмата международна творческа лаборатория в Ст.Загора, България

2016 г. Европейско турне - Будапеща, Унгария ( 3-8.12.2016 г.) със спектакъла „Войната на Кламм“ от Кай Хенсел, режисьор Ищван Наги

2017 г. НОМИНАЦИИ ИКАР 2017 за спектакъла „Джелсомино в страната на лъжците“ по Джани Родари, драматизация и режисура Елица Петкова на Съюза на артистите в България в категорията “Куклен спектакъл“.

 2017 г. НОМИНАЦИЯ ИКАР 2017 в категорията „Индивидуално постижение в кукленото изкуство“, Гилдията излъчва и номинация за Ива Гикова и Ивайло Николов за сценографията и куклите на „Джелсомино в страната на лъжците“ по Джани Родари, драматизация и реж. Елица Петкова

2017 г НАГРАДА ИКАР 2017 ЗА КУКЛЕНО ИЗКУСТВО ЗА СПЕКТАКЪЛА „Джелсомино в страната на лъжците“ по Джани Родари, режисьор: Елица Петкова

2017 г. НАГРАДА ЗА СЦЕНОГРАФИЯ на Мариета Голомехова за спектакъла „СТРАХ“ от Ина Божидарова и Веселка Кунчева, режисьор : Веселка Кунчева на 17 Международен куклено-театрален фестивал „Златният делфин“ 2017 г.

2017 г. НАГРАДА Стара Загора за значими художественотворчески постижения в духовния живот на Стара Загора 2017 г.

2017 г. Участие на спектакъла „Джелсомино в страната на лъжците“ от Джани Родари, реж. Елица Петкова на Международния куклен фестивал „Златна искра“ в Крагуевац, Сърбия

2017 г. Участие на спектакъла „Живота БЯС“ по текстове на Достоевски, реж. Веселка Кунчева и „Джелсомино в страната на лъжците“ по Джани Родари, реж. Елица Петкова на 10 - тия Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ 2017

2017 г. Участие на спектакъла „Барон Мюнхаузен“, реж. Славчо Маленов на 4 –ти Международен Куклен Фестивал на открито "Дни на куклите"- Бургас

Горещ телефон
за сигнали