Декларации по ЗПКОНПИ

Ангелина Стоянова Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентин Димитров Петков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виолета Мънчева Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виолета Николаева Наневска

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Бончева Дунева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Деляна Тодорова Зотова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Денка Банкова Петкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитър Тенев Димитров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Екатерина Андреева Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Елвира Петрова Аврамова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кристина Николаева Кирилова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марина Стоянова Станчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марияна Димитрова Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марияна Николаева Друмева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мирослава Колева Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Невена Делчева Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Николай Василев Василев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Нина Тодорова Митрева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламен Иванов Тодоров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламен Славчев Петров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламена Димчева Димова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Снежина Венелинова Демирева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Станимира Димитрова Войнова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стефка Славова Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Яна Денева Тодорова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали