Декларации по ЗПКОНПИ

Албена Йорданова Щерева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антоанета Христова Колева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Биляна Пламенова Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Вероника Валентинова Гяурова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Иванова Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диляна Стефанова Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Итка Колева Танева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катрин Станимирова Мазникова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Людмила Иванова Белдева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Петкова Василева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Милка Желева Ламбова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Надежда Миткова Грозева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радосвета Тодорова Енева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Светла Колева Бъчварова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стела Павлинова Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Янита Тодорова Добрева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Горещ телефон
за сигнали