Декларации по ЗПКОНПИ

Албена Йорданова Щерева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Александър Стоянов Шопов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ана Митева Малчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ангел Николов Стоманярски

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ангелина Стоянова Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Анелия Димчева Овчарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антоанета Христова Колева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антония Димова Димова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антония Иванова Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антония Тодорова Тодорова - Стайкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Асен Найденов Асенов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Атанас Колев Пашов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Биляна Пламенова Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Бистра Кръстева Ангелова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Боян Борисов Даскалов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Боян Димитров Банов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентина Костова Унгарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентина Панайотова Чуканова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валери Димитров Иванов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Васил Тодоров Апостолов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Велико Савов Савов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Велина Иванчева Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Величка Маринова Монева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Венета Стоева Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Вероника Валентинова Йорданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Веселин Стоянов Велев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Веселина Добринова Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Веселина Михайлова Петрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виржиния Василева Моновска

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ганка Неделчева Кюмюрева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Дончев Симеонов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Любомиров Лисичков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Симеонов Бакалов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Димчева Динева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Иванова Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Иванова Желязкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Тодорова Василева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даяна Русева Русева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Делян Нейков Иванов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Тодорова Михайлова - Митева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Христова Грозева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диляна Стефанова Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димана Атанасова Николаева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димана Михайлова Косева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитър Петков Пеев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дияна Христова Неделчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Добрин Иванов Стоянов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Добринка Стоянова Кунева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Добровеста Миткова Пеева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Донка Петкова Паскалева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дора Желязкова Донева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Евгения Бончева Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Екатерина Петкова Радукова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Жанета Димитрова Маринова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Живка Георгиева Вълчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Живка Гочева Генева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Живка Христова Кукова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Зорница Светославова Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ива Стоева Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Петков Ковачев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иванка Славова Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивелина Динкова Желязкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивелина Руменова Проданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ирена Веселинова Дончева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ирина Василева Димова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Итка Колева Танева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Калина Георгиева Матева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Калина Динева Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катрин Станимирова Мазникова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катя Димитрова Неделчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Пейкова Кънчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Петрова Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кръстина Иванова Маркова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кунка Миткова Минева-Дучева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лиляна Михаилова Манева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лиляна Тончева Генова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Людмила Иванова Белдева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Магдалена Вълчева Танева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргарита Райчева Киркова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргаритка Нешева Панева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариана Димова Недева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариана Иванова Василева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариана Тенева Павлова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариела Евгениева Желязкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марин Дончев Добрев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марин Матеев Йорданов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Веселинова Боянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Господинова Делчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Желева Господинова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Желева Стоева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Колева Петрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Петкова Василева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Стоянова Христова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марияна Динева Дюлгерова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мартина Тихомирова Станкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Миглена Гошева Митева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Миглена Христова Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Милен Динков Димитров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Милена Георгиева Колева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Милка Желева Ламбова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мима Малчева Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мирослава Ангелова Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мирослава Сергеева Шопова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Надежда Миткова Грозева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Нася Иванова Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Невена Михалева Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Нелка Димова Данева - Райкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Николина Щилиянова Денева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Нина Стефанова Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Олга Сандева Асенова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пенка Дамянова Желязкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петко Крумов Крумов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петранка Иванова Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Георгиев Карапенев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Иванов Иванов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Тодоров Величков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Тодоров Калчев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Видолова Петрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Иванова Александрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Тодорова Костова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламен Кънчев Йорданов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламена Живкова Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радка Христова Стефанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радосвета Тодорова Енева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радостина Дечкова Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радостина Динева Радева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радостина Иванова Андонова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радостина Миткова Петрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Райна Илкова Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Росица Георгиева Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Росица Иванова Митева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Сашка Георгиева Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Светла Колева Бъчварова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Силвия Генова Пиркова-Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Силвия Желязкова Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Силвия Йорданова Минчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Снежана Александрова Александрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Снежана Георгиева Михалева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Снежина Господинова Ортакчийска

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Соня Илиева Дъкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Соня Станимирова Николова-Минчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

София Миткова Кирилова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Станимир Пейчев Гутев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Станислава Иванова Тодорова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Станка Колева Косева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стела Павлинова Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стефан Иванов Салабашев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стефка Динева Тонева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стефка Тянкова Нанковска

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стойка Русева Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стоян Петков Петков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стоянка Господинова Бучкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стоянка Недялкова Колева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Танита Жорикова Писарева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Татяна Стоянова Рачева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Теодора Енева Пенчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Тихомира Димитрова Куртева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Тотка Цанева Терева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Христина Райкова Костова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Християна Драгомирова Михайлова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цанка Иванова Ганева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Иванова Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цена Веселинова Велкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Янита Тодорова Добрева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Янка Йовчева Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Янка Митева Дончева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Янка Стойчева Тонева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Горещ телефон
за сигнали