Антон Димов Андонов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Боян Ангелов Бабанов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Боян Йорданов Кулев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Бояна Тихомирова Танева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Валентина Стойчева Бонева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Галина Куманова Господинова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Гино Кирилов Гинов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Д-р Георги Йорданов Господинов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Д-р Емил Тихомиров Енчев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Дамян Желязков Георгиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЛЕКИНА

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Дарин Петков Маринов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Димитър Здравков Чорбаджиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Динко Танев Михайлов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Диян Станимиров Димитров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Доц. д-р Емил Славов Славов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Иван Ганчев Велев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Иван Стоянов Върляков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Иван Трифонов Иванов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Иван Христов Чолаков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Иванка Колева Михайлова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Ивета Валентинова Лазарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Искра Михайлова Михайлова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Кирил Петков Георгиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Климент Павлов Пенчев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Кремена Георгиева Мандаджиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Мариус Иванов Кирков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Мария Колева Жекова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Мария Танева Динева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Мартин Паскалев Паскалев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Методи Динев Пенчев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Милена Вълева Василева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Милко Стаматов Чанков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Мирослав Генчев Райков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Митко Маринов Маринов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Нели Иванова Калнева-Митева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Никола Даниелов Чакалов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Николай Валериев Николов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Николай Стефанов Диков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Нина Раднева Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Петър Иванов Желязков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Стефан Анков Георгиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Стефан Веселинов Духтев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Стефан Димитров Димитров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Таньо Брайков Танев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Тихомир Иванов Трифонов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Христо Иванов Донев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Юсни Мемиш Ибрям

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Явор Райчев Гънчев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  

Янко Георгиев Янков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1  
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали