Декларации по ЗПКОНПИ

Александър Стефанов Петров

Декларация по чл 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл 35, ал. 1, т. 2

Александър Стоянов Шопов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ана Вълчева Монева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ана Митева Малчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ангел Николов Стоманярски

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ангел Стефанов Ангелов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ангелина Стоянова Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Анелия Димчева Овчарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ани Георгиева Карагьозова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Анна Вълчева Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антоанета Петрова Русева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антоанета Христова Колева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антония Димова Димова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антония Николаева Гочева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антония Тодорова Тодорова - Стайкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антония Тончева Динева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Асен Найденов Асенов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Атанас Колев Пашов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Бистра Кръстева Ангелова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Божана Теодорова Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Божидар Атанасов Зюмбюлев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Боян Борисов Даскалов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Бояна Стоянова Делева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентин Захариев Захариев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентина Костова Унгарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентина Панайотова Чуканова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валери Димитров Иванов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ваня Димова Петрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Велико Савов Савов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Величка Маринова Монева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Венета Стоева Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Весела Тоскова Стамболова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Веселина Добринова Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Веска Димова Узунова - Кирова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виктория Боянова Балабанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виолета Иванова Минева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виолина Иванова Величкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виржиния Василева Моновска

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Александрова Димова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Горчева Пашова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Петрова Васева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гана Петрова Банова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ганка Неделчева Кюмюрева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ганко Тенев Ганев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Дончев Симеонов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Бойкова Златанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Владимирова Радева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Димчева Динева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Емилова Петрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Танева Михайлова - Стойчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Васкова Вътева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Георгиева Микова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Динкова Папазова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Евтимова Стефанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Иванова Желязкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Иванова Илиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Тодорова Василева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Деница Николаева Дечева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Десислава Тенчова Атанасова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Деян Пенчев Неделчев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Джоана Стефанова Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Иванова Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Колева Димова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Колева Савова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Миткова Бакалова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Тодорова Михайлова - Митева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Христова Атанасова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Христова Грозева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диляна Йорданова Йорданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димана Атанасова Николаева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димана Михайлова Косева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитър Костадинов Ролев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димка Иванова Димова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димка Петкова Делчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димо Иванов Димов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Динко Станимиров Георгиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дияна Христова Неделчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Добрин Иванов Стоянов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Добрина Петкова Маринова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Добринка Стоянова Кунева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Добровеста Миткова Пеева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Добромира Желева Вълчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Донка Вътева Вътева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Донка Петкова Паскалева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Донка Райкова Дюлгерова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дора Желязкова Донева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Евгени Руменов Дойчев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Евгения Бончева Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Екатерина Петкова Радукова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Елена Иванова Дикова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Елка Стефанова Дачева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Емилия Благоева Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Жана Тодорова Вътева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Жанета Георгиева Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Жанета Димитрова Маринова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Жасмина Николаева Юнгарева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Жейна Танчева Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Живка Георгиева Вълчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Живка Гочева Генева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Живка Динева Михалева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Живка Христова Кукова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Живко Пейков Желев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Захаринка Генчева Аврамова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Звезделин Борисов Миланов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златина Горчева Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златина Жекова Пенева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златка Георгиева Мечева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златка Любомирова Митева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златомира Тошкова Александрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златославей Райчев Митев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Зорница Светославова Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ива Стоева Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Колев Велев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Стефанов Иванов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иванка Михайлова Кавръкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивелина Антоанетова Илиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивелина Василева Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивелина Владимирова Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивелина Динкова Желязкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивелина Руменова Проданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Илияна Георгиева Христова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ирена Веселинова Дончева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ирена Георгиева Делчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ирина Василева Димова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Калина Георгиева Матева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Калина Динева Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Камелия Гошова Лазарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катя Йорданова Димова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кичка Пейкова Гегова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимир Митрев Демирев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Иванова Петкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Пейкова Кънчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Петрова Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кремена Георгиева Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кристина Стоянова Хлебарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кунка Миткова Минева-Дучева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кунка Николова Атанасова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лариса Василевна Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лиляна Михаилова Манева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лиляна Тончева Генова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Магдалена Вълчева Танева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргарита Георгиева Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргарита Райчева Киркова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргарита Стоянова Станимирова-Кемчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргаритка Нешева Панева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мариана Георгиева Ножчева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мариана Иванова Василева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мариана Миткова Перчемлиева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мариана Николаева Николова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мариана Тенева Павлова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мариета Иванова Тонева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мариета Игнатова Танева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мариета Славова Вътева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мариета Танева Шмилева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Марийка Атанасова Георгиева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Марин Матеев Йорданов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Марина Стоянова Христова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мария Веселинова Боянова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мария Господинова Делчева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мария Димитрова Василева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мария Желева Господинова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мария Желева Стоева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мария Иванова Нанева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мария Манолова Струнджева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мария Минева Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мария Петкова Василева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Марияна Георгиева Николова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Марияна Динева Дюлгерова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Миглена Гошева Митева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Миглена Христова Николова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Милен Динков Димитров

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Милена Стойчева Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Милка Желева Ламбова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Минка Колева Стойчева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Минка Николова Иванова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Минка Русева Бойчева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мирослава Ангелова Георгиева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мирослава Петкова Георгиева - Йорданова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Мирослава Сергеева Шопова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Миряна Кирилова Янкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Митра Иванова Христова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Михаела Миткова Митева -Тотева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Надежда Илиева Георгиева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Невена Михалева Иванова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Нелка Димова Данева - Райкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Николай Кръстев Николов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Николай Манев Дрянков

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Николина Атанасова Николова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Николина Щилиянова Денева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Николинка Динева Кондова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Нина Добрева Гешева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Нина Стефанова Желева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Олга Сандева Асенова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Пенка Дамянова Желязкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Пенка Иванова Чавдарова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Пенка Малкочева Донева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Петинка Начева Мутафова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Петко Крумов Крумов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Петранка Иванова Иванова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Петър Иванов Иванов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Петър Тодоров Величков

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Петя Иванова Александрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Петя Тодорова Костова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Пламен Кънчев Йорданов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Пламен Тодоров Желязков

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Пламена Живкова Николова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Радина Димова Кършакова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Радка Танева Станчева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Радка Христова Стефанова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Радостина Дечкова Желева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Радостина Динева Радева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Радостина Донева Кирилова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Радостина Иванова Андонова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Радостина Иванова Станилова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Радостина Петева Желязкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Райна Илкова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Ралица Динкова Желязкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Росица Венциславова Колева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Росица Георгиева Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Росица Иванова Митева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Росица Панайотова Ненова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Росица Тенева Копривчина

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Румен Василев Василев

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Румяна Тодорова Петкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Сашка Георгиева Иванова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Светла Дичева Тенева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Светлана Кирчева Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Севдалина Петрова Георгиева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Силвия Генова Пиркова-Желева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Силвия Желязкова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Силвия Йорданова Минчева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Сияна Велкова Райкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Снежана Георгиева Михалева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Снежана Станчева Денева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Снежина Господинова Ортакчийска

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Соня Апостолова Апостолова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Соня Илиева Дъкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Соня Станимирова Николова-Минчева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Соня Христова Желева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

София Миткова Кирилова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Станимир Пейчев Гутев

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Станка Марчева Атанасова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Стефан Иванов Салабашев

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Стефан Костов Димитров

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Стефка Динева Тонева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Стефка Тянкова Нанковска

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Стойка Николова Чобанова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Стойка Русева Иванова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Стоян Петков Петков

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Стоянка Господинова Бучкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Стоянка Тонева Недялкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Танита Жорикова Писарева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Танка Динева Карушкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Таня Василева Калинкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Таня Димитрова Тенева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Таня Димова Георгиева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Таня Неделчева Колева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Таня Николаева Атанасова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Татяна Стоянова Рачева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Теодора Веселинова Локова - Гергинова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Теодора Енева Пенчева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Тихомира Димитрова Куртева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Тодорка Георгиева Ангелова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Тодорка Начева Бонева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Тотка Цанева Терева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Христина Златкова Георгиева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Христина Райкова Костова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Християна Драгомирова Михайлова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Хубавена Георгиева Желязкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Цанка Иванова Ганева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Иванова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Цветка Желева Атанасова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Цена Веселинова Велкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Цеца Янкова Делчева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Юлиана Великова Яркова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Юлиана Иванова Йорданова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Яна Ленкова Алексиева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Горещ телефон
за сигнали