Размер на шрифта: A A A

Целодневна детска градина № 3 "Ян Бибиян"

2016 година
Бюджет
2015 година
Годишен отчет
2014 година
Годишен отчет
2013 година
Бюджет
Годишен отчет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 4 "Бреза"

2016 година
Бюджет
2013 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 6 "Камбанка"

2016 година
Бюджет
 

Целодневна детска градина № 7 "Светулка"

2016 година
Бюджет
2013 година
Бюджет
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 8 "Българче"

2013 година
Бюджет
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 11 "Загоре"

2012 година
Бюджет
 

Целодневна детска градина № 13 "Пролет"

2016 година
Бюдже
2013 година
Бюджет
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 17 "Знаме на мира"

2016 година
Бюджет
2015 година
Годишен отчет
2014 година
Бюджет
Годишен отчет
2013 година
Бюджет
Годишен отчет
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 20 "Мир"

2016 година
Бюджет
2015 година
Годишен отчет
2014 година
Бюджет
Годишен отчет
2013 година
Бюджет
Годишен отчет
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 23 "Кипарис"

2014 година
Годишен отчет
2013 година
Бюджет
Годишен отчет
2012 година
Бюджет
 

Целодневна детска градина № 24 "Радост"

2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 25 "Ален мак"

2016 година
Бюджет
2015 година
Годишен отчет
2014 година
Годишен отчет
2013 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 29 "Славейче"

2013 година
Бюджет
Годишен отчет1.57 MB
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 31 "Слънце"

2013 година
Бюджет
Годишен отчет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 33 "Люляк"

2016 година
Бюджет
2013 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 35 "Свобода"

2016 година
Бюджет
2013 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 55 "Незабравка"

2016 година
Бюджет
2013 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 66 "Детски рай"

2016 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
 

Целодневна детска градина № 68 "Патиланско царство"

2012 година
Годишен отчет

Горещ телефон
за сигнали