Детска кухня - записване, филиали и седмично меню

Уважаеми Родители,

Ползването на Детска кухня става при навършена 10 месечна възраст на детето.

Записването на децата за получаване на храна от Детска кухня се извършва чрез представяне на:

  1. Заявление свободен текст за ползване на услугата;
  2. Копие от удостоверението за раждане на детето;
  3. Бележка от личния лекар с указания за хранителния режим и липса на алергии;
  4. Предадени 15 бр. бурканчета от 190 мл. /от пюре/ с нови капачки от детски храни /за многократна употреба/ и 5 бр. буркани от 400 мл. без винт с нови метални капачки. Бурканите трябва да бъдат измити от лепило и етикети.
Записването се извършва всеки работен ден от 10:30 до 12:30 часа на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов" № 1.
При записване се издава абонаментна карта, срещу която се закупуват купони по изготвен месечен график в раздавателните пунктове.
 
За ползването на Детска кухня за деца на възраст от 10 месеца до 3 години се заплаща месечна такса в размер на 20.00 лв. за 21 бр. купони. Същата се заплаща преди ползването на услугата и е определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 107/29.03.2012 г. на Общински съвет Стара Загора.
 
Заявката за храна се прави ежедневно от абонатите чрез заверка на купоните в пунктовете от предходния ден. Храната се получава в раздавателните пунктове, след представяне на заверен купон и празен, почистен и измит амбалаж.
Храната е без консерванти. Трайността на храната извън хладилник е 5 часа от приготвянето и. Родителите са длъжни сами да получават и транспортират до дома си храната, те носят отговорност за нейното съхранение и час на консумация.

 

Уважаеми Родители,

От 31.12.2018г. Детска кухня Стара Загора ще предлага меню за деца алергични към млечни продукти и глутен.

Записването се извършва всеки работен ден от 10.30 до 12.30 часа на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 1

         

За допълнителна инфорамция:

Росица Найденова – Директор – 0885997995

Детска кухня – тел. 042/630651


 

Седмично меню на Детска кухня

Седмично меню на Детска кухня
Меню от 26 ноември до 30 ноември 2018 г.
Меню от 03 декември до 07 декември 2018 г.
Меню от 10 декември до 14 декември 2018 г.
Меню от 17 декември до 21 декември 2018 г.
Меню от 24 декември до 28 декември 2018 г.
Меню от 31 декември до 04 януари 2019г. 

 

Седмично меню на Детска кухня

ДИЕТА БЕЗ КИСЕЛО И ПРЯСНО МЛЯКО И МАСЛО

Меню от 26 ноември до 30 ноември 2018 г.
Меню от 03 декември до 07 декември 2018 г.
Меню от 10 декември до 14 декември 2018 г.
Меню от 17 декември до 21 декември 2018 г.
Меню от 24 декември до 28 декември 2018 г.
Меню от 31 декември до 04 януари 2019 г.

 

График за продажба на купони по филиалите на детска кухня гр. Стара Загора за м. ноември 2018 г.

График за продажба на купони по филиалите на детска кухня гр. Стара Загора за м. декември 2018 г.

 

Филиали на Детска кухня

Филиал № 2
Адрес: ул. „Св. Княз Борис" № 43
Филиал № 4
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики" № 139
Филиал № 5
Адрес: ул. „Граф Игнатиев" № 41
Филиал № 6
Адрес: ул. „Братя Жекови" № 43
Филиал № 7
Адрес: ул. „Генерал Столетов" № 1
Филиал № 8
Адрес: кв. Три Чучура, бл. 54
Филиал № 9
Адрес: бул. „Св. Партиарх Евтимий" № 121
Филиал № 10
Адрес: кв. Зора, Училището
Филиал № 11
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики" № 248 – Детска ясла № 3 „Маргаритка"
Филиал № 13
Адрес: кв. Кольо Ганчев – Детска ясла № 13 „Росица"
Филиал № 14
Адрес: село Богомилово - Детска градина
Филиал № 15
Адрес: кв. Три Чучура – север, бл. 75
Филиал № 16
Адрес: кв. Железник - кметството

За допълнителна информация:

Директор: Росица Найденова
Адрес: ул."Генерал Столетов" № 1
Телефони: (042) 64 40 91 – директор; (042) 63 06 51

Горещ телефон
за сигнали