Детски градини

Система за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Стара Загора 

https://dg.starazagora.bg/

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Графиците на дейностите за класиране в общински детски градини и яслени групи в тях за предстоящата 2024 г. са публикувани на сайта на Община Стара Загора.

При подаване на Заявление за прием в общинска детска градина или яслена група в общинска детска градина ще се взима под внимание настоящия адрес на детето.

Системата за кандидатстване ще се отваря за 2 седмици преди всяко класиране. През този период родителите/настойниците ще могат да регистрират нови Заявления или да редактират вече съществуващи такива.

Регистрирането на заявления за участие в класиране е за всяка календарна година – регистрирано заявление през предходната година се заличава и ако детето не е прието в началото на новата календарна година, трябва да се регистрира с ново заявление и с нов входящ номер.

Ако детето не бъде прието на първо класиране, Заявлението му за прием се запазва и детето участва с него в следващите класирания през календарната 2024 г. Ако адресът на детето се промени между две отваряния на системата, заявителят трябва да влезе в профила на детето и да обнови данните за настоящия му адрес.

Системата ще се отвори за подаване на заявления за класиране в съществуващите групи в общински детски градини и яслени групи на 29.01.2024 г.

Децата, родени 2021 г. и кандидатстващи за прием в първа група за предстоящата 2024/2025 учебна година, ще могат да подават заявления за прием от 08.04.2024 г.

Входящият номер на подаденото заявление за прием е изключен като фактор, който оказва влияние в класирането. За всяко класиране се прилага процедура по генериране на случайни числа, като при равен брой точки и трудова заетост на родителя, децата се подреждат във възходящ ред по случайно число. Това води до отпадане на субективния фактор при класиране на децата, тъй като много от  родителите са в невъзможност в точно определен ден и час да подадат заявление за кандидатстване в електронната система за прием. С изключването на поредния номер на подаденото заявление като фактор при приема на децата се осигурява равнопоставеност на всички подали заявление за прием, без да се отчита времето на регистриране на заявлението.

За сроковете за подаване на заявления за прием и датите на класирания, моля, следете: 

График на предстоящите през 2024 г. класирания за детски градини

График на предстоящите през 2024 г. класирания за яслени групи в детски градини

 

Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора

Наредба

МЕСЕЧНО МЕНЮ

Юли 2024

Детски градини на територията на община Стара Загора

 

Детска градина № 4 "Бреза"

DG_4.JPG
Директор
Виолета Желязкова Сидерова 
Адрес гр. Стара Загора,
кв. "Казански", ул. "Капитан Петко войвода" № 1
 
 

Детска градина № 9 "Липа"

Детска градина № 9 "Липа"

Директор Мария Иванова Господинова
Адрес гр. Стара Загора,
ул. „Майор Таньо Кавалджиев“ № 172  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали