Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 1
Директор Венка Колева
Адрес кв."Три чучура - север"
Телефон (042) 276 092
Електронна поща [email protected]  

 

Детска градина № 1 „Звънче” е съвременна и модерно функционираща детска градина.
Водещо начало в работата на педагогическия екип е разчупване на шаблона.
Тя се е превърнала в предпочитано и любимо място за децата. Там те намират топлина, знания и приятелство, взаимодействие между деца, учители и родители. Работещите в ДГ №1 „Звънче” не само вървят по утъпкани пътища, а създават нови. Децата се учат, възпитават и творят.
Открита през 1983 гoдина. В нея днес функционират 5 групи в детската градина и 1 яслена група.
 

Извън учебни дейности:

1. Спортни танци
2. Народни танци

Вдига облак сняг
конче с буден бяг,
по поля летим
и се веселим!
Виж луна изгря
пътят заблестя
нашата шейна лети
и звънче звъни.
Зън, зън, зън...
Ставайте от сън.
Вижте, вън шейни летят
и звънци звънят! 

 

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали