Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 1
Директор Венка Колева
Адрес кв."Три чучура - север"
Телефон (042) 276 092
Електронна поща [email protected]  

 

Детска градина № 1 „Звънче” е съвременна и модерно функционираща детска градина.
Водещо начало в работата на педагогическия екип е разчупване на шаблона.
Тя се е превърнала в предпочитано и любимо място за децата. Там те намират топлина, знания и приятелство, взаимодействие между деца, учители и родители. Работещите в ДГ №1 „Звънче” не само вървят по утъпкани пътища, а създават нови. Децата се учат, възпитават и творят.
Открита през 1983 гoдина. В нея днес функционират 5 групи в детската градина и 1 яслена група.
 

Извън учебни дейности:

1. Спортни танци
2. Народни танци

Вдига облак сняг
конче с буден бяг,
по поля летим
и се веселим!
Виж луна изгря
пътят заблестя
нашата шейна лети
и звънче звъни.
Зън, зън, зън...
Ставайте от сън.
Вижте, вън шейни летят
и звънци звънят! 

 

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали