Детска градина № 11 "Загоре"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 11
Директор Антония Иванова Тончева
Адрес гр. Стара Загора, АПК "Загоре"
Телефон (042) 628 711
Електронна поща  [email protected]
Интернет страница  https://dg11sz.idwebbg.com/
 
Брой групи - 5
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- Оперативна програма – „Обучение и заетост“ – Компонент 2 – BG05M90P001- 1.010
- Оперативна програма – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – BG05M20P001- 3.005 – 0004 -  ноември 2019 – февруари 2022
- НП „ Квалификация“ – 2021-2022
- НП „ Заедно в грижата за всеки ученик“ – модул 2 – „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина“ – 2021/2022
- НП „ Успяваме заедно“ – Модул 2 – „Иновативна детска градина“ – 2021/2022
- Проект „ Конкурсна процедура 33.19.2020“, финансиран по КП 33.19 – 2020 от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
- Проект – BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално – икономическа интеграция в Община Стара Загора“
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г. - футбол

 

Детска градина № 11 „Загоре” е с шестдесет годишна история, намира се в южната част на гр. Стара Загора в кв. АПК „Загоре“.

Местоположението ѝ е истински оазис сред градската суета и суматоха. Покрай нея няма постоянен поток от превозни средства, които да смущават и пречат на престоя на децата.

Има голям двор, в който растат редки дървесни видове, има цветни алеи, играчки и катерушки, които гарантират приятен престой на децата на открито. А в обширния физкултурен салон се работи активно за доброто физическо развитие на децата.

 

Файлове:

Заявление Заявление

Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали