Детска градина № 16 "Горски кът"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 16
Директор Десислава Петрова Фратева
Адрес с. Старозагорски бани, ул. „Пирин“ № 1
Телефон (04111) 2325, 0884 599 473
Електронна поща [email protected]
Интернет страница  https://dg16sz.com/
 
Брой групи - 4 групи
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
- „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“
- „Различни, равни, толерантни“ към ЦОИДУЕМ
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г.
– По проект „Различни, равни, толерантни“ са осигурени безплатни допълнителни дейности в клуб „Народни танци“.

 

Детска градина № 16 „Горски кът”, с. Старозагорски бани, е открита през 1977 г. с капацитет за 180 деца.

През 2009 г. детското заведение е включено в мащабен проект – „За децата на Стара Загора с отговорност и любов“.

В модернизираната сграда и просторния двор от 14 декара всяка година се приютяват възпитаници в четири разновъзрастови и санаториални групи.

В санаториалните групи се приемат деца със заболявания на горните дихателни пътища – астма, бронхити, хронични заболявания и възстановяване след пневмонии.

 

Файлове:

Заявление Заявление

Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали