Детска градина № 17 "Знаме на мира"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 17
Директор Диана Милева Карашмалъкова
Адрес  гр. Стара Загора, ул. "Георги Кюмюрев" № 22
Телефон (042) 647 190
Електронна поща  [email protected]
Интернет страница https://dg17sz.bg/
 
Брой групи - 6
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- Проект: BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г. – не се провеждат
 
 
 

Детска градина № 17 ”Знаме на мира”, Стара Загора е открита през 1986 г.

Сградата е реновирана по европейски проект през 2010 г.

Намира се в тих и спокоен квартал, далече от оживени улици и булеварди. Дворът на детското заведение е добре озеленен и разполага с оборудвани със спортни детски съоръжения площадки за всяка една от шесте групи.

В съответствие с държавните образователни стандарти в ДГ № 17 се отглеждат, възпитават и обучават 176 деца от три до седем годишна възраст. В детското заведение е осигурена благоприятна и позитивна среда за развитието на всяко едно дете.

Предлагат се и допълнителни педагогически услуги - лечебна гимнастика, футбол, спортни танци и религия.

Много добрата материална база и всеотдайната работа на екипа от 13 високо квалифицирани педагози превръщат детската градина в предпочитано място за децата на много старозагорци. 

 

Файлове:

Заявление Заявление

Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали