Детска градина № 2 "Зорница"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 2
Директор Алис Агоп Явашева
Адрес гр. Стара Загора, ул. "Стефан Стамболов" № 35
Телефон (042) 646 013, 0884 599 465
Електронна поща  [email protected]
Интернет страница  https://dg2sz.com
 
Брой групи - 5
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г.
- футбол, народни танци, спортни и латино танци, лечебна изправителна гимнастика
 

Детска градина № 2 "Зорница“ е изцяло реновирана в периода м. декември 2018 г. – м. октомври 2019 г. Основен ремонт е направен както на сградата и всички помещения в нея, така и на дворното пространство. Постигната е по-голяма функционалност. От четири групи детската градина придобива облика на петгрупна от учебната 2019 - 2020 г.

Дворът е с пет площадки с безопасни и съвременни игрови уреди в тях. Те провокират въображението, мисленето и креативността на малките възпитаници на детската градина.

Играейки, децата се учат да спазват правила, разбират що е приятелство и опознават света около себе си.

Всеотдайният и висококвалифициран педагогически екип и непедагогическият персонал допълват значимостта на образователната институция за децата в предучилищна възраст. Тук растат и се обучават "Зорнички - Звездички“, които след приключване на своята подготовка за училище доказват по убедителен начин авторитета на ДГ № 2 "Зорница“ в града ни!

 

Файлове:

Заявление
Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали