Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 24
Директор Петя Делиева
Адрес ул. "Ген. Столетов" № 1
Телефон (042) 649 150
Електронна поща [email protected]

 

РАЗВИТИЕ
АМБИЦИЯ
ДОВЕРИЕ
ОБИЧ
СИГУРНОСТ
ТРАДИЦИЯ

През последните години детската градина промени своя облик, утвърди се като желана среда, дом, в който всяко дете има възможност да се развива съобразно своите интереси и способности, място, където да се отстоява хуманно отношение и уважение към детската личност.
Ролята на педагогическите специалисти за имиджа на детската градина като успяваща е в: ясно формулираната мисия, известна на обществеността; ясните цели на взаимодействие между учители и родители, разширяване работата и мобилизиране силите на местната общност, планиране процеса на промяна в положителна посока.
За реализация на поставените целите спомагат дейностите по спечелени проекти и участие в национални програми, ритуализацията на живота в детската градина, участието в кампании и мероприятия като партньори в различни проекти на МОН, НПО, фондации и международни организации.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали