Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 24
Директор Петя Делиева
Адрес ул. "Ген. Столетов" № 1
Телефон (042) 649 150
Електронна поща [email protected]

 

РАЗВИТИЕ
АМБИЦИЯ
ДОВЕРИЕ
ОБИЧ
СИГУРНОСТ
ТРАДИЦИЯ

През последните години детската градина промени своя облик, утвърди се като желана среда, дом, в който всяко дете има възможност да се развива съобразно своите интереси и способности, място, където да се отстоява хуманно отношение и уважение към детската личност.
Ролята на педагогическите специалисти за имиджа на детската градина като успяваща е в: ясно формулираната мисия, известна на обществеността; ясните цели на взаимодействие между учители и родители, разширяване работата и мобилизиране силите на местната общност, планиране процеса на промяна в положителна посока.
За реализация на поставените целите спомагат дейностите по спечелени проекти и участие в национални програми, ритуализацията на живота в детската градина, участието в кампании и мероприятия като партньори в различни проекти на МОН, НПО, фондации и международни организации.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали