Детска градина № 26 "Лилия"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 26
Директор Милена Георгиева Ганева
Адрес с. Хрищени, ул. „Славянска“ № 17
Телефон 0878 801 634
Електронна поща [email protected]
Интернет страница https://dg26sz.com/
 
Брой групи - 4
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“;
- Проект „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“;
- Проект „Училище за толерантност и равнопоставеност на етносите /УТРЕ/“
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г. - не се провеждат
 

Детска градина № 26 "Лилия" е общинска детска градина. Намира се на територията на с.Хрищени, община Стара Загора и е една от трите детски градини извън територията на Общинския център и една от малкото в България с външен басейн.
Създадена е през 1986 година, основно реновирана през 2010 година чрез ОП „Регионално развитие”.

В детската градина съществуват чудесни битови условия, има добра материална база.
В ДГ № 26 "Лилия" са записани и посещават деца от още три населени места от Община Стара Загора.
Учителите са с богат педагогически опит, проявяват толерантност и хуманност в общуването с децата. Добронамерено, на базата на взискателността, постигат добри резултати и подготвят целенасочено децата за училище. В детската градина се реализира разнообразна образователно–възпитателна дейност.

ДГ № 26 “Лилия”- желано и любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и екипа.
Повече от всичко искаме ДГ да е дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието.

 

Файлове:

Заявление
Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали