Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 26
Директор Милена Ганева
Адерс с. Хрищени
Телефон 0878 801 634
Електронна поща [email protected]
 

Детска градина № 26 Лилия е общинска детска градина. Намира се на територията на с.Хрищени , община Стара Загора и е една от трите детски градини извън територията на Общинския център и една от малкото в България с външен басейн.
Създадена е през 1986 година , основно реновирана през 2010 година чрез ОП „Регионално развитие”.
В Детската градина съществуват чудесни битови условия , има добра материална база.
В ДГ № 26 Лилия са записани и посещават деца от още три населени места от Община Стара Загора.
Учителите са с богат педагогически опит, проявяват толерантност и хуманност в общуването с децата. Добронамерено, на базата на взискателността, постигат добри резултати и подготвят целенасочено децата за училище. В детската градина се реализира разнообразна образователно–възпитателна дейност.
ДГ №26 “Лилия”- желано и любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и екипа.
Повече от всичко искаме ДГ да е дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали