Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 3
Директор Андреана Танева
Адрес ул. "Цар Иван Шишман" № 50
Телефон (042) 640 032
Електронна поща [email protected]

 

Детската градина е с над 50-годишна история и традиции. В нея в атмосфера на уют, топлина и близост над 200 деца се чувстват щастливи, уверени и ценни. За тях се грижат 31 висококвалифицирани кадри, които в партньорство с родителите и обществеността създават модерна и благоприятна среда за пълноценно и качествено отглеждане, възпитание, социализиране и обучение на всяко дете чрез педагогическо взаимодействие подчинено на творчество и иновации, ориентирано към интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие на децата. Детската градина осигурява подкрепа за личностно развитие в съответствие с детските потребности, способности и интереси.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали