Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 3
Директор Андреана Танева
Адрес ул. "Цар Иван Шишман" № 50
Телефон (042) 640 032
Електронна поща [email protected]

 

Детската градина е с над 50-годишна история и традиции. В нея в атмосфера на уют, топлина и близост над 200 деца се чувстват щастливи, уверени и ценни. За тях се грижат 31 висококвалифицирани кадри, които в партньорство с родителите и обществеността създават модерна и благоприятна среда за пълноценно и качествено отглеждане, възпитание, социализиране и обучение на всяко дете чрез педагогическо взаимодействие подчинено на творчество и иновации, ориентирано към интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие на децата. Детската градина осигурява подкрепа за личностно развитие в съответствие с детските потребности, способности и интереси.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали