Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 33
Директор Лиляна Георгиева
Адрес кв. "Зора"
Телефон (042) 690 106
Електронна поща cdg33sz@abv.bg

 

ДГ 33 „Люляк” е открита през 1974 г. в кв.”Зора”, като в началото е била само за една група деца. През 1979 г. е открито разширение на детската градина за още една група. Двете групи функционират и до днес.
През 2008г. ДГ е преместена в сградата на НУ „Зора”.
Екипът на ДГ се състои от четирима педагози и 5 човека помощен персонал. Работим по програмните системи „Аз съм в детската градина" и „Аз ще бъда ученик" на издателство „Изкуства", съобразени с одобрените учебни програми на МОН.
Успешна е и работата с РЦПППО за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.
Материалната база е оборудвана така, че да отговаря на предизвикателствата, които стоят пред нас.
В ДГ се отглеждат и обучават 60 деца на възраст от 3 до 6-годишна възраст, разпределени в 2 целодневни групи:
• I група - 3 - 4 години
• Подготвителна група 5 – 6 години
За съзадаване на доброто настроение на децата от ДГ 33 „Люляк” провеждаме много празници и тържества, в които те участват с удоволствие.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Горещ телефон
за сигнали