Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 33
Директор Лиляна Георгиева
Адрес кв. "Зора"
Телефон (042) 690 106
Електронна поща [email protected]

 

ДГ 33 „Люляк” е открита през 1974 г. в кв.”Зора”, като в началото е била само за една група деца. През 1979 г. е открито разширение на детската градина за още една група. Двете групи функционират и до днес.
През 2008г. ДГ е преместена в сградата на НУ „Зора”.
Екипът на ДГ се състои от четирима педагози и 5 човека помощен персонал. Работим по програмните системи „Аз съм в детската градина" и „Аз ще бъда ученик" на издателство „Изкуства", съобразени с одобрените учебни програми на МОН.
Успешна е и работата с РЦПППО за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.
Материалната база е оборудвана така, че да отговаря на предизвикателствата, които стоят пред нас.
В ДГ се отглеждат и обучават 60 деца на възраст от 3 до 6-годишна възраст, разпределени в 2 целодневни групи:
• I група - 3 - 4 години
• Подготвителна група 5 – 6 години
За съзадаване на доброто настроение на децата от ДГ 33 „Люляк” провеждаме много празници и тържества, в които те участват с удоволствие.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали