Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 34
Директор Любка Иванова
Адрес ул."Христина Морфова" № 43
Телефон (042) 681 360
Електронна поща odz34sz@abv.bg

 

Детската градина предлага целодневно обучение и възпитание на деца от 3 до 7 години, разполага с една яслена група.
ДГ № 34 Райна Княгиня разполага с екип от учители, възпитатели и медицински лица. На разположение на децата е и големия двор за игри.
В процеса на обучение и възпитание в ДГ № 34 Райна Княгиня се използват разнообразни интерактивни методи. Разчита се и на участие на родителите на децата. Това се прави с цел, извършване на наблюдение относно процеса на усвояване на знанията, поведението, творческите способности, комуникативността и други черти.
ДГ № 34 Райна Княгиня разполага и с медицински кабинет, просторен обезопасен и зелен двор.
Отличната методическа подготовка и творчески ентусиазъм на педагозите в ДГ № 34 Райна Княгиня гарантират високо качество на възпитателно образователния процес.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Горещ телефон
за сигнали