Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 5
Директор Мариана Кутина
Адрес ул. "Подполковник Калитин" № 28
Телефон 0883 275 050
Електронна поща [email protected] 
Интернет страница  www.dg5mechopuh.com

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за обучение по метода на д-р Мария Монтесори

От учебната 2019/2020 година ДГ № 5 „Мечо Пух“ въвежда обучение, възпитание и социализация на деца от Първа група по метода и педагогиката на Мария Монтесори. Работата ще се реализира от учители, които имат завършена следдипломна квалификация в Нов български университет на тема „Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца в детска градина“.

Методът Монтесори е метод за възпитание още от най-ранна детска възраст. Основан на практическите наблюдения и на научните открития на д-р Мария Монтесори, италиански лекар и педагог, методът се прилага успешно вече повече от 100 години и печели популярност в цял свят. Заради огромния си принос към съвременното образование, Мария Монтесори е номинирана три пъти последователно за Нобелова награда.

Днес методът Монтесори е изключително популярен и широко прилаган в цял свят /98 страни/. Най-убедително са залегнали идеите й в Скандинавските държави, Австралия, Африка, Индия, Китай, САЩ, Канада. Днес по света има над 20 000 Монтесори училища. Детските градини Монтесори в света са хиляди.

Главното във философията на Монтесори е детето. В специална среда то усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Педагогът само наблюдава детето и създава среда, в която детето да може да се развива.

Основните принципи на метода на Монтесори са свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „аз“, самостоятелно решава в кой етап от живота си кой „прозорец“ за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания. Девизът на педагогиката на Монтесори е: „Помогни ми да се справя сам!”.

ДГ №5 „Мечо Пух“ е нова и модерна институция за предучилищно образование. Тя осигурява съвременни условия за развитие потенциала на всяко дете от 3 до 7-годишна възраст.
Детската градина се наложи като любимо място за деца и родители, в което децата се чувстват щастливи и подкрепяни, а родителите – спокойни за умственото, емоциалното и социално развитие на децата си.
Средата в детската градина гарантира равен достъп за всяко дете и осигурява подкрепяща среда за деца в риск.
ДГ „Мечо Пух” работи в тясно сътрудничество с Центъра за ранно детско развитие, който предлага интегрирани социални, здравни, образователни и консултативни услуги за деца и семейства от висококвалифицирани специалисти.

Има в приказка едно мече, което
много мед обича да яде.
Той е нашият герой-
любимец на деца безброй.
Кой е той? Добре ли чух?
Да! Това е Мечо Пух!

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали