Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 5
Директор Мариана Кутина
Адрес ул. "Подполковник Калитин" № 28
Телефон 0883 275 050
Електронна поща [email protected] 
Интернет страница  www.dg5mechopuh.com

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за обучение по метода на д-р Мария Монтесори

От учебната 2019/2020 година ДГ № 5 „Мечо Пух“ въвежда обучение, възпитание и социализация на деца от Първа група по метода и педагогиката на Мария Монтесори. Работата ще се реализира от учители, които имат завършена следдипломна квалификация в Нов български университет на тема „Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца в детска градина“.

Методът Монтесори е метод за възпитание още от най-ранна детска възраст. Основан на практическите наблюдения и на научните открития на д-р Мария Монтесори, италиански лекар и педагог, методът се прилага успешно вече повече от 100 години и печели популярност в цял свят. Заради огромния си принос към съвременното образование, Мария Монтесори е номинирана три пъти последователно за Нобелова награда.

Днес методът Монтесори е изключително популярен и широко прилаган в цял свят /98 страни/. Най-убедително са залегнали идеите й в Скандинавските държави, Австралия, Африка, Индия, Китай, САЩ, Канада. Днес по света има над 20 000 Монтесори училища. Детските градини Монтесори в света са хиляди.

Главното във философията на Монтесори е детето. В специална среда то усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Педагогът само наблюдава детето и създава среда, в която детето да може да се развива.

Основните принципи на метода на Монтесори са свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „аз“, самостоятелно решава в кой етап от живота си кой „прозорец“ за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания. Девизът на педагогиката на Монтесори е: „Помогни ми да се справя сам!”.

ДГ №5 „Мечо Пух“ е нова и модерна институция за предучилищно образование. Тя осигурява съвременни условия за развитие потенциала на всяко дете от 3 до 7-годишна възраст.
Детската градина се наложи като любимо място за деца и родители, в което децата се чувстват щастливи и подкрепяни, а родителите – спокойни за умственото, емоциалното и социално развитие на децата си.
Средата в детската градина гарантира равен достъп за всяко дете и осигурява подкрепяща среда за деца в риск.
ДГ „Мечо Пух” работи в тясно сътрудничество с Центъра за ранно детско развитие, който предлага интегрирани социални, здравни, образователни и консултативни услуги за деца и семейства от висококвалифицирани специалисти.

Има в приказка едно мече, което
много мед обича да яде.
Той е нашият герой-
любимец на деца безброй.
Кой е той? Добре ли чух?
Да! Това е Мечо Пух!

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали