Детска градина № 55 "Незабравка"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 55
Директор Донка Стоилова
Адрес с. Хан Аспарухово
Телефон (041179) 238
Електронна поща [email protected]
 

Новата сграда на ДГ №55 "Незабравка"- с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора е открита през 1985г. Село Хан Аспарухово се намира на 25 км. от гр.Стара Загора в посока гр. Нова Загора. Предвидена е за две групи, но сега има само една смесена група от 39 деца на възраст от 3 до 6 години. Персоналът на детската градина е от 4.5 щатни бройки: Директор с група и 1 учител, 1/2 ЗАС, 1/2 готвач, 1помощник -възпитател и 1/2 счетоводител. Директор на детската градина е Мими Колева. Тук се отглеждат, възпитават и обучават деца от етническите малцинства. От учебната 2014-2015година детската градина работи по проект на Отворено Общество и Световната банка /Тръст за социална алтернатива/-Готови за училище. В момента градината работи по проект „Вълщебна класна стая“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали