Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 55
Директор Мими Колева
Адрес с. Хан Аспарухово
Телефон (041179) 238
Електронна поща cdg55sz@abv.bg
 

Новата сграда на ДГ №55 "Незабравка"- с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора е открита през 1985г. Село Хан Аспарухово се намира на 25 км. от гр.Стара Загора в посока гр. Нова Загора. Предвидена е за две групи, но сега има само една смесена група от 39 деца на възраст от 3 до 6 години. Персоналът на детската градина е от 4.5 щатни бройки: Директор с група и 1 учител, 1/2 ЗАС, 1/2 готвач, 1помощник -възпитател и 1/2 счетоводител. Директор на детската градина е Мими Колева. Тук се отглеждат, възпитават и обучават деца от етническите малцинства. От учебната 2014-2015година детската градина работи по проект на Отворено Общество и Световната банка /Тръст за социална алтернатива/-Готови за училище. В момента градината работи по проект „Вълщебна класна стая“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Горещ телефон
за сигнали