Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 6
Директор Росица Стоянова
Адрес ул. "Г. С. Раковски" № 74
Телефон (042) 230 612
Електронна поща [email protected]

  

Детска градина № 6 „Камбанка“ е една от най-новите детски градини в град Стара Загора, открита през месец септември 2014 година.
В красивата, модерна и съвременно оборудвана сграда се обучават 114 деца от 3 до 7-годишна възраст, разпределение в четири групи.
Детското заведение се утвърди като образователна институция, в която са създадени пълноценни условия за отглеждане, възпитание, социализиране и обучение на децата.
Основната цел на екипа, работещ в детската градина, е да предлага качествено предучилищно образование при взаимодействие и сътрудничество с родителите на децата.

В ДГ № 6 "Камбанка" са създадени условия за провеждане на допълнителни педагогически дейности по английски език, народни танци и лечебно-изправителна гимнастика.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали