Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 6
Директор Росица Стоянова
Адрес ул. "Г. С. Раковски" № 74
Телефон (042) 230 612
Електронна поща [email protected]

  

Детска градина № 6 „Камбанка“ е една от най-новите детски градини в град Стара Загора, открита през месец септември 2014 година.
В красивата, модерна и съвременно оборудвана сграда се обучават 114 деца от 3 до 7-годишна възраст, разпределение в четири групи.
Детското заведение се утвърди като образователна институция, в която са създадени пълноценни условия за отглеждане, възпитание, социализиране и обучение на децата.
Основната цел на екипа, работещ в детската градина, е да предлага качествено предучилищно образование при взаимодействие и сътрудничество с родителите на децата.

В ДГ № 6 "Камбанка" са създадени условия за провеждане на допълнителни педагогически дейности по английски език, народни танци и лечебно-изправителна гимнастика.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали