Детска градина № 68 "Патиланско царство"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 68
Директор Росица Димитрова
Адрес бул. "Цар Симеон Велики" № 284
Телефон (042) 263 102
Електронна поща cdg68sz@abv.bg 

 

Детска градина №68 „Патиланско царство” се намира на бул. „Цар Симеон Велики” 284 в близост до парк Българско опълчение. Дворът е просторен, озеленен и представлява естествен филтър за здравето на децата. Оборудван е с уреди и пособия за спорт, за обучение по БДП, обособени са площадки за игри и занимания на всички възрастови групи. Детската градина се охранява със СОД.
Ремонтираната и изцяло обновена сграда разполага с шест просторни занимални с ново, модерно обзавеждане. Всички занимални са оборудвани с лаптоп, проектори и интерактивни мултимедийни дъски и много електронни ресурси, предназначени за ранно детско образование. Обособени са методичен кабинет, кабинет по БДП, медицински кабинет и кабинет за индивидуално обучение на деца със специални образователни потребности.
За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани и опитни педагози и друг технически и обслужващ персонал. Осигурено е целодневно медицинско обслужване. Екипът на ДГ №68 е мотивиран да прилага иновативни методи и подходи в образователния процес. В детската градина се осъществява педагогическо взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личност и се работи за осигуряване на необходимите условия за съхраняване на детската идентичност, развиване потенциала на всяко дете и постигане на добра училищна готовност.
Детската градина успешно реализира дейности по проекти:
1. „Мека топлина” - дарителска програма на „Загорка” АД 2012
2. Европейски схеми - „Училищен плод” и „Училищно мляко”, финансирани от Държавен фонд Земеделие.
3. Проект „Вълшебна класна стая”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелегентен разтеж”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В услуга на родителите са предоставени възможности за допълнителни дейности – спортни танци, футбол.
В ДГ №68 „Патиланско царство” се провежда политика на сътрудничество, коректност и добронамереност с родители и партньори.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Горещ телефон
за сигнали