Детска градина № 68 "Патиланско царство"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 68
Директор Росица Димитрова
Адрес бул. "Цар Симеон Велики" № 284
Телефон (042) 263 102
Електронна поща [email protected] 

 

Детска градина №68 „Патиланско царство” се намира на бул. „Цар Симеон Велики” 284 в близост до парк Българско опълчение. Дворът е просторен, озеленен и представлява естествен филтър за здравето на децата. Оборудван е с уреди и пособия за спорт, за обучение по БДП, обособени са площадки за игри и занимания на всички възрастови групи. Детската градина се охранява със СОД.
Ремонтираната и изцяло обновена сграда разполага с шест просторни занимални с ново, модерно обзавеждане. Всички занимални са оборудвани с лаптоп, проектори и интерактивни мултимедийни дъски и много електронни ресурси, предназначени за ранно детско образование. Обособени са методичен кабинет, кабинет по БДП, медицински кабинет и кабинет за индивидуално обучение на деца със специални образователни потребности.
За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани и опитни педагози и друг технически и обслужващ персонал. Осигурено е целодневно медицинско обслужване. Екипът на ДГ №68 е мотивиран да прилага иновативни методи и подходи в образователния процес. В детската градина се осъществява педагогическо взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личност и се работи за осигуряване на необходимите условия за съхраняване на детската идентичност, развиване потенциала на всяко дете и постигане на добра училищна готовност.
Детската градина успешно реализира дейности по проекти:
1. „Мека топлина” - дарителска програма на „Загорка” АД 2012
2. Европейски схеми - „Училищен плод” и „Училищно мляко”, финансирани от Държавен фонд Земеделие.
3. Проект „Вълшебна класна стая”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелегентен разтеж”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В услуга на родителите са предоставени възможности за допълнителни дейности – спортни танци, футбол.
В ДГ №68 „Патиланско царство” се провежда политика на сътрудничество, коректност и добронамереност с родители и партньори.

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Заявление

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали