Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 8
Директор Даниела Михова
Адрес ул. "Ген. Гурко" № 49
Телефон (042) 623 951
Електронна поща [email protected]

 

В ДГ №8 ”Българче” се осъществява възпитателно-образователна дейност, насочена към възпитание и обучение на съвременната детска личност. Детското заведение се посещава от 207 деца от 3 до 7 години, разпределени в седем групи с целодневна организация на работа, сформирани по възрастов признак и по желание на родителите.


В ДГ №8”Българче” се реализират занимания над държавните образователни изисквания по:
- Хореография – български народни танци
- Английски език
- Художествена гимнастика

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали