Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 8
Директор Даниела Михова
Адрес ул. "Ген. Гурко" № 49
Телефон (042) 623 951
Електронна поща [email protected]

 

В ДГ №8 ”Българче” се осъществява възпитателно-образователна дейност, насочена към възпитание и обучение на съвременната детска личност. Детското заведение се посещава от 207 деца от 3 до 7 години, разпределени в седем групи с целодневна организация на работа, сформирани по възрастов признак и по желание на родителите.


В ДГ №8”Българче” се реализират занимания над държавните образователни изисквания по:
- Хореография – български народни танци
- Английски език
- Художествена гимнастика

Приложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали