Дневен ред, материали и становища мандат 2011-2015

Дневен ред за заседание № 49, което ще се проведе на 27.10.2015

  1.Избор на временен управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД, ЕИК 000812712; 2.Избор на прокурист на „Специализирана болница за активно лечение на…

Дневен ред за заседание № 48, което ще се проведе на 17.09.2015

1.Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора"Вносител:Емил Христов- Председател на ОбС 2.Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2015г.Вносител:Живко…

Дневен ред за заседание № 40, което ще се проведе на 29.01.2015

1.Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 год.Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора 2.Разпределение на жилищата от общинския жилищен фондВносител: Живко Тодоров-Кмет на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали