Дневен ред, материали и становища мандат 2011-2015

Дневен ред за заседание № 49, което ще се проведе на 27.10.2015

  1.Избор на временен управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД, ЕИК 000812712; 2.Избор на прокурист на „Специализирана болница за активно лечение на…

Дневен ред за заседание № 48, което ще се проведе на 17.09.2015

1.Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора"Вносител:Емил Христов- Председател на ОбС 2.Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2015г.Вносител:Живко…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали