Дневен ред на заседание № 11 което ще се проведе на 16.07.2012

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 54, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на извънредно заседание на 16 юли 2012 година от 09.00 часа в зала „П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред
 
1.Информация от Кмета на Община Стара Загора за изпълнението на строително-монтажните работи и приключването на проект: "Подобряване на физическата и жизнена среда на кв. „Железник", град Стара Загора, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие".

Вносители:
Илия Златев Златев
Румен Димитров Димитров
Сашко Иванов Лозанов
Бояна Бориславова Буюклиева
Георги Янчев Гьоков
Гергана Величкова Микова
Борис Стефанов Боричев
Мария Танева Динева
Тихомир Динев Томов
Методи Динев Пенчев
Светлана Стефанова Георгиева
Мариус Иванов Кирков
Стефан Петров Шишков
Кристиан Пенев Петков
Теодора Минчева Колева
Славин Димитров Янакиев
Цветелин Кирилов Жоевски


ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Горещ телефон
за сигнали